22 marca – Światowy Dzień Wody

bottle-ge267f4c61_1280zaja2x3x4XYccc

Dzień Wody obchodzony jest corocznie 22 marca i ma na celu przypomnienie o najważniejszym zasobie ludzkości, jakim jest woda oraz o potrzebie jej ochrony.

Woda należy do najważniejszych zasobów naturalnych na Ziemi. Pozwala na utrzymanie równowagi środowiska, ale przede wszystkim jest niezbędna dla życia i zdrowia człowieka. Chociaż woda pokrywa ponad 70 proc. naszej planety, to zaledwie 2,5 proc. stanowi woda słodka, a tylko 0,6 proc. jej zasobów to wody słodkie będące źródłem wody pitnej. Dlatego kluczowe jest podjęcie działań służących ochronie jej zasobów. Jak to zrobić?

Zmiany klimatyczne, obserwowane od dłuższego czasu, wymuszają bardziej zdecydowane działania na rzecz ochrony zasobów wody. Woda jest podstawą życia na ziemi i koniecznym czynnikiem jego rozwoju. Przemysł, wielkotowarowe rolnictwo, postępująca urbanizacja wymagają coraz większych ilości wody. Wody, której nie przybywa.

Wiele regionów na świecie zmaga się z brakiem dostępu do czystej wody pitnej, co powoduje liczne problemy zdrowotne i społeczne. Z drugiej strony mieszkańcy Europy, czy w szczególności Polski, uważają, że dostęp do wody jest czymś naturalnym i zapisanym w ustawach. W Polsce poziom zwodociągowania wsi, gdzie poprzez rozproszenie zabudowy jest znacznie trudniejszy niż w mieście, wynosi 84,1%. Co szczególnie narzuca nam obowiązek dbania o jej zasoby.

 

Jakie są problemy z dostępem do czystej wody w Polsce?

Za dostęp do czystej zdrowej wody odpowiedzialny jest samorząd. Wynika to wprost z ustawy o samorządzie gminnym w paragrafie 7.1.

W Polsce problemem nie jest brak dostępu do wody pitnej, ponieważ większość mieszkańców kraju ma dostęp do sieci wodociągowej. Jednakże w niektórych obszarach Polski, zwłaszcza na wsiach, może być problem z dostępem do wody pitnej o wystarczającej jakości.

Ponadto, w niektórych regionach jakość wody z wodociągów pozostawia wiele do życzenia, np. ze względu na zanieczyszczenia chemiczne czy mikrobiologiczne. W takich przypadkach konieczne jest stosowanie specjalistycznych metod uzdatniania wody, co wiąże się z kosztami dla mieszkańców.

Dostęp do wody nakłada na nas także obowiązki, ponieważ wbrew pozorom woda nie jest niewyczerpanym zasobem. Tylko mała część wody, to woda słodka, a z niej niewiele można użyć do spożycia. Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia działań na rzecz oszczędności wody. Nie można jej zniszczyć, ale można „popsuć” i to bardzo łatwo. Taka popsuta woda jest dla nas utracona.

Innym problemem związanym z dostępem do czystej wody w Polsce jest zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych. Przyczyniają się do tego m.in. niewłaściwe gospodarowanie odpadami, emisja zanieczyszczeń przemysłowych oraz rolnicza działalność, w tym stosowanie nawozów i pestycydów. To powoduje, że wiele wód w Polsce nie spełnia norm jakościowych, co wpływa na zdrowie ludzi oraz ekosystemy wodne.

Dbałość o zasoby wody to nie tylko ochrona ich źródeł przed zanieczyszczeniami, ale również dbałość o oszczędne jej zużycie w gospodarstwie. Musimy, wszyscy bez wyjątku, ograniczyć zużycie wody przez wybór właściwych urządzeń, oszczędnych pralek, perlatorów na kranach, wprowadzenie obiegu wody „szarej”.

Woda nie jest nam dana na zawsze.

Źródła:

https://portalkomunalny.pl/plus/artykul/infrastruktura-na-terenach-slabo-zurbanizowanych

Według WHO i UNICEF, około 2 miliardów ludzi na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, a około 6 tysięcy dzieci umiera codziennie z powodu chorób związanych z brakiem higieny.

ONZ przewiduje, że do 2030 roku ponad połowa ludności światowej będzie zagrożona niedoborem wody pitnej, a zapotrzebowanie na nią wzrośnie dwukrotnie.

Dbajmy o zasoby wody – dlaczego powinniśmy ją oszczędzać? – Edukacja Ekologiczna – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

***

Z okazji Światowego Dnia Wody polecamy artykuły:

 

 

 

LOMAZY

Nie bójmy się zadawać pytań. Rozmowa z Jerzym Czyżewskim, Wójtem Gminy Łomazy.

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!