„Woda w rolnictwie” – ekspertyza Koalicji Żywa Ziemia

Woda w rolnictwie

Opracowanie stanowi kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu problemów zasobów wody w rolnictwie. Stanowi cenny materiał poznawczy dla administracji samorządowej z tego zakresu. Jest opracowaniem popularnonaukowym mającym formę ekspertyzy mogącym edukować rolników i kadrę inżynieryjno-techniczną rolnictwa.

Pobierz Eksperztyzę

Streszczenie ekspertyzy „Woda w rolnictwie”

KOALICJA ŻYWA ZIEMIA jest niesformalizowaną grupą, utworzoną przez organizacje i ruchy działające w obszarze rolnictwa i żywności. Celem działania Koalicji jest kształtowanie krajowej polityki rolnej i żywnościowej w kierunku sprawiedliwej społecznie i odpowiedzialnej wobec środowiska naturalnego produkcji, dystrybucji i konsumpcji. Koalicja jest członkiem europejskiej platformy Good Food Good Farming skupiającej krajowe koalicje działające na rzecz zmiany polityki rolno-żywnościowej w Unii Europejskiej.

Więcej o celach i działalności Koalicji można przeczytać:

https://koalicjazywaziemia.pl/

• FB/TT/KoalicjaZywaZiemia

Źródło: Koalicja Żywa Ziemia – (koalicjazywaziemia.pl)

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!