Raporty i wyniki badań

Raport Federacji Polskich Banków Żywności stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego wśród samorządów gminnych i wojewódzkich, dotyczącego ich nastawienia do ograniczenia skali...
Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w populacji dzika oraz przenikaniu i rozprzestrzenianiu się tej choroby w...
Kantar Polska i Lata Dwudzieste, we współpracy z European Climate Foundation i United Nations Global Compact Network Poland, opublikowali kolejną...
Publikacja „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu” powstała w ramach operacji „Ochrona zasobów...
WWF alarmuje o katastrofalnym stanie zasobów przyrody w Living Planet Report 
Polska potrzebuje nowej, odpowiedzialnej i wolnej od polityki strategii gospodarczej, która powstrzyma negatywne skutki polityki ekonomicznej obozu rządzącego – twierdzą...
Na Twoim filecie z kurczaka są białe pręgi? To oznacza, że kurczak cierpiał na powszechną chorobę.
Wiesz, że za 15 lat w wiek emerytalny będą wchodzić kolejne roczniki pokolenia X, a najstarsi millenialsi urodzeni w latach...
Strach związany z nieprzewidywalnością wzrostu kosztów energii czy osamotnienie w radzeniu sobie z tym problemem wyraźnie wybrzmiały w rozmowach uczestników...
Skontrolowane przedsiębiorstwa wodociągowe nieefektywnie gospodarowały zasobami wodnymi, a sprawowany przez nie nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę był nieskuteczny. Sieci wodociągowe na...

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!