Maj/Czerwiec 2023

Temat miesiąca: Sołectwo na nowe czasy
Na to pytanie starali się znaleźć odpowiedź uczestnicy spotkania w Folwarku Konnym Hermanów w Wielkopolsce. Wydarzenie zorganizował Sołtys Orzechowa, Aleksander...
Zielątkowo to malutka miejscowość w województwie lubuskim. Tylko 40 domów, 80 mieszkańców. Nie ma sklepu, nie ma kościoła, ani szkoły....
Jest sołtysem, prezesem stowarzyszenia, zasiada też w zarządzie KGW, a to tylko niektóre funkcje, które pełni Dariusz Kiński. Zakładając Jadłodzielnię...
Rozmawiam z dr hab. Iloną Matysiak, prof. APS o współczesnej roli sołtysa i sołtyski. W stanowym społeczeństwie średniowiecznej Polski sołtys...
Jest to druga część rozmowy z dr hab. Iloną Matysiak, prof. APS o współczesnej roli sołtysa i sołtyski. Część pierwsza.
Sołectwo na nowe czasy – jakie powinno być? O głos w sprawie poprosiliśmy członków kilku grup sołeckich funkcjonujących w mediach...
Historia urzędu sołtysa jest niewiele krótsza, niż historia Polski. Został on utworzony na przełomie XII i XIII wieku. Już w...
Po co nam w ogóle RPO, skoro są sądy i inne instytucje, do których możemy się zwracać o pomoc w...
Beata Zięba, Sołtyska wsi Jasieniec Iłżecki Dolny jest urodzoną społeczną liderką. która swoją pracą przynosi wiele radości ludziom. Różnorodne działania,...
Od 2019 r. wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mają obowiązek przedstawiania co roku mieszkańcom raportu ze swojej działalności. Nałożyła go...

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!