„Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu”

RPRT

Publikacja „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu” powstała w ramach operacji „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu” realizowanej przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Poradnik poświęcony jest takim tematom jak:

  •   Zmiany klimatu w kontekście rolnictwa
  •   Podstawowe zagadnienia związane z gospodarką wodną terenów rolniczych,
  •   Wpływ rolnictwa na ilość i jakość zasobów wodnych,
  •  Ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych i rola rolnika w tym procesie,
  •   Gromadzenie i gospodarowanie wodami opadowymi w gospodarstwie rolnym.

Publikacja zawiera również rozdział Nauczanie w szkołach rolniczych o zmianach klimatu i racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi adresowany do nauczycieli, gdzie wskazano, na jakim etapie kształcenia, w jakich zawodach i na jakich przedmiotach oraz jakimi metodami powinno przekazywać się treści dotyczące zrównoważonego rolnictwa.

Publikacja jest dostępna do pobrania na stronie Fundacji FDPA.

Źródło: https://www.fdpa.org.pl/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Cała Polska
01.06.2023
- 15.08.2023
Cała Polska
07.04.2023
- 31.12.2023
Woj. warmińsko-mazurskie
01.07.2023
- 31.12.2023
Cała Polska
01.06.2023
- 15.08.2023
Cała Polska
07.04.2023
- 31.12.2023
Woj. warmińsko-mazurskie
01.07.2023
- 31.12.2023

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!