Kto sprawuje władzę w sołectwie?

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Jego ustrój, rola i zadania organów władzy zostały określone w Ustawie o samorządzie gminnym. Przepisy te muszą znajdować swoje odbicie w statutach nadawanych sołectwom. Stanowią one normy, których prawo lokalne zmienić nie może. Nie oznacza to, że katalog spraw, które powinny znaleźć się w statucie sołectwa został zamknięty. Ze względu na specyfikę środowiska lokalnego i jego potrzeby szczegółowe zapisy statutowe nadane różnym jednostkom mogą się różnić, ale tylko w kwestiach, które nie są regulowane ustawą.

Warto tu zauważyć, że mimo iż Ustawa o samorządzie gminnym wiele spraw reguluje w sposób jednoznaczny, to w statutach sołectw powielane są błędy, które naruszają zasady poprawnej legislacji (stanowienia prawa). W innych zaś dokumentach sołectw pominięto uregulowanie niektórych kwestii.

W niniejszym tekście przedstawione zostały komentarze wraz z proponowanymi zapisami w statutach sołectw. Dotyczą one błędów, które popełniane są najczęściej lub też kwestii pomijanych lub regulowanych w stopniu niewystarczającym.

Organy sołectwa

Ustalenie składu zebrania wiejskiego

Prowadzenie obrad zebrania wiejskiego

Nadzór nad działalnością sołectwa

Rola i uprawnienia zebrania wiejskiego

źródła:

http://administracja.infor.pl/temat-dnia/50191/0,1,Jakie-zadania-i-obowiazki-wypelnia-soltys.html

http://www.wspolnota.org.pl/content/view/486/2/

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami)

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!