Sołecka rodzina na Pomorzu Zachodnim

MPzaja

Od lutego tego roku funkcjonuje Stowarzyszenie Sołtysów Pomorza Zachodniego. Jednym z jego założycieli jest Marek Pietrzak, sołtys Gołogóry w gminie Polanów.

– Od wielu lat uczestniczę w różnych formach doskonalenia organizowanych przez takie organizacje jak Fundacja Wspomagania Wsi. Dzięki temu miałem okazję poznać wielu aktywnie działających sołtysów z centralnej Polski. Na co dzień żyję i pełnię funkcję sołtysa w województwie zachodniopomorskim, gdzie do niedawna znałem bardzo niewielu kolegów po fachu.

Sytuacja zmieniła się z chwilą, kiedy wziąłem udział w szkoleniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, prowadzonym przez dobrze mi znaną Grażynę Jałgos-Dębską i to właśnie tam znalazłem sołtysów z mojego regionu, którzy są otwarci na współpracę – wspomina Marek Pietrzak.

– Połączyły nas te same problemy, koleżanki i koledzy zwrócili przede wszystkim uwagę na brak dostępu do edukacji dla sołtysów. Wielu z nas tkwiło w przekonaniu, że na początku dostaje się jakąś książkę, w której będzie napisane jak być tym sołtysem. Tymczasem takie wydawnictwo nie istnieje, do wszystkiego należy dochodzić samemu. Czasem trwa to rok, dwa, a może i dłużej. Nierzadko bywają wśród nas tacy sołtysi, którzy przez kilka kadencji nie wiedzą jak poprawnie zorganizować i przeprowadzić zebranie wiejskie.

Aby nie dopuścić do takich sytuacji w przyszłości, a jednocześnie wzmocnić środowisko sołeckie w regionie oraz zapewnić mu wsparcie profesjonalistów, uczestnicy wspomnianego zjazdu szkoleniowego zdecydowali się rozpocząć starania o utworzenie stowarzyszenia.

– Stworzyliśmy wstępną listę zainteresowanych, początkowo determinacja w środowisku była zadowalająca, zapisało się około 60 sołtysów. Potem wszyscy rozjechaliśmy się do domów i temat przycichł.

Do sprawy zachodniopomorscy sołtysi powrócili jesienią zeszłego roku. Marek Pietrzak zorganizował na platformie Google mini spotkanie wideo, w którym uczestniczyło 8 osób z terenu całego województwa. Ustalono wówczas, że owe spotkania będą cykliczne.

– Zaczęliśmy łączyć się online w każdy poniedziałek. Nasze rozmowy dotyczyły konieczności utworzenia wspomnianej organizacji, wymienialiśmy się uwagami, korygowaliśmy zapisy w rodzącym się statucie. Ostatecznie nasze wirtualne prace nad utworzeniem organizacji poskutkowały spotkaniem w gminie Darłowo, gdzie usiedliśmy do stołu i przez kilka godzin opracowywaliśmy dokumenty potrzebne do zarejestrowania stowarzyszenia – opowiada sołtys Gołogóry.

– Muszę zaznaczyć że w drodze do stworzenia naszego stowarzyszenia nie szliśmy po omacku. Korzystaliśmy bowiem z doświadczeń naszych kolegów sołtysów z różnych części Polski. Niedawno powstało takie stowarzyszenie na Pomorzu a kilka miesięcy wcześniej swoją organizację założyli sołtysi Ziemi Łódzkiej. Od lat stowarzyszenie działające wzorcowo posiadają również sołtysi Mazowsza.

Pan Marek chce, aby Stowarzyszenie Sołtysów Pomorza Zachodniego działało jak sprawne przedsiębiorstwo. Ma to być organizacja, która nie będzie figurować jedynie na papierze, a zajmie się realnymi wyzwaniami.

– Stawiamy na budowanie zespołów, które będą zajmowały się poszczególnymi zagadnieniami. Pierwszy z nich odpowiadał będzie za szeroko pojętą komunikację, redagowanie tekstów publikowanych na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Zależy nam na tym, by był to przekaz rzeczowy, dobrze opracowany.

Kolejny zespół będziesz zajmował się tematyką szeroko pojętych szkoleń. Dużo sobie obiecujemy w kontekście współpracy z Grażyną Jałgos-Dębską oraz innymi szkoleniowcami, których mieliśmy okazję poznać podczas zjazdów edukacyjnych na terenie całej Polski. Wielu z nich to prężnie działający sołtysi, którzy przez lata zdobywali doświadczenie, a teraz chętnie dzielą się nim z kolegami po fachu. Moim marzeniem byłoby pójść krok dalej i móc edukować także radnych którzy mają decydujący głos w sołeckich sprawach.

Pan Marek wspomina jeszcze o trzecim zespole, który będzie odpowiedzialny za pozyskiwanie środków. Wszak bez pieniędzy niewiele dziś można zrobić, szkolenia warsztaty webinary pociągają ze sobą organizacyjne koszty, którym nowa organizacja będzie musiała podołać.

Stowarzyszenie Sołtysów Pomorza Zachodniego za cel obrało sobie także budowanie silnej więzi społecznej i wzmacnianie wspólnot lokalnych, poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych, edukacyjnych oraz inicjowanie projektów, które sprzyjają integracji mieszkańców.

– Zwracamy również uwagę na wsparcie rozwoju lokalnej infrastruktury, takiej jak drogi, place zabaw, czy obiekty kulturalne, poprzez współpracę z samorządami i organizacjami pozarządowymi.Chcemy ponadto skutecznie promować zrównoważony rozwój, zachęcać młodych mieszkańców do aktywnego udziału w życiu społeczności oraz chronić tradycje i dziedzictwo kulturowe. Oczywiście tak szerokiego spektrum działań nie będziemy w stanie rozwijać bez udziału lokalnych liderów, praktyków i specjalistów. Dlatego w dalszym ciągu prosimy o kontakt osoby, które chciałby razem z nami tworzyć nową rzeczywistość wspólnot samorządowych – apeluje pan Marek.

Przemysław Chrzanowski

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!