Gra o najwyższą stawkę – o odporności na zagrożenia i kryzysy / Robert Klonowski

GRA3

#HIT2023. Przypominamy najpopularniejsze materiały mijającego roku.

 

Ostatnie lata pokazały, że kryzysowe sytuacje mogą nas zaskoczyć. Czy można się jakoś do nich przygotować? Czy można sprawić, żeby nasza wieś była bardziej odporna na zagrożenia?

Jak przygotować siebie na ewentualne zagrożenia i jak pomóc w tym innym? Co zrobić, żeby społeczność naszej miejscowości lepiej poradziła sobie z kryzysową sytuacją, jeśli taka nastąpi? Jak reagować w trakcie trwania zagrożenia i co robić, gdy minie? O jakich niebezpieczeństwach warto myśleć?

Rozmowa o rezyliencji – odporności na kryzysy kierowana jest szczególnie do sołtysów, druhów OSP i innych osób pełniących role liderów na wsi.

Z Robertem Klonowskim, specjalistą i edukatorem z dziedziny bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego rozmawia Klara Malecka (Fundacja Wspomagania Wsi).

St. bryg. w st. spocz. Robert Klonowski – specjalista i edukator z dziedziny bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, instruktor ochrony ludności. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu (pow. międzychodzki, woj. wielkopolskie). Oficer Państwowej Straży Pożarnej z 30-letnim doświadczeniem (specjalizacja ratownictwo chemiczno-ekologiczne i techniczne). Współtwórca pierwszego Planu Reagowania Kryzysowego Województwa Wielkopolskiego. Manager kilkunastu projektów unijnych dotyczących ratownictwa i prewencji, autor projektu modelowego „Remiza OSP jako centrum nowoczesnych technologii na wsi”. Współtwórca projektu „Firefighters Plus” www.firefightersplus.eu , który zdobył w 2019 roku Europejską Nagrodę Bezpieczeństwa Pożarowego za najlepszy, strażacki projekt edukacyjny w obszarze prewencji społecznej. Współautor angielsko-polskiego, polsko-angielskiego „Słownika ratownictwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego”. Współtwórca gry edukacyjnej dla dorosłych „Integracja społeczna kluczem do rezyliencji” www.resilientinclusivesocieties.eu.

 

WARTO ZAJRZEĆ:

Edukacyjna gra planszowa o rezyliencji do pobrania za darmo

Vademecum Młodzieżowych Drużyn Pożarowych opracowane przez OSP Kwilcz

Platforma – e-learningowa dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Program PIERWSZY RATOWNIK

Program CZUJKA DYMU POD KAŻDĄ STRZECHĄ

Rządowa strona o powodzi

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!