Wiejska starość w dwóch systemach opieki – nadchodzące wyzwania – seminarium IRWiR PAN

maxresdefault33

Seminarium Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN z udziałem dr Zofii Szwedy-Lewandowskiej z Katedry Polityki Społecznej SGH oraz dr hab. Sylwii Michalskiej z IRWIR PAN [6 maja 2024 r., godz. 11:00].

Polska od wielu lat znajduje się w czołówce krajów demograficznie starych na świecie. W mieście i na wsi wzrasta odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. Dla gmin wiejskich oznacza to, że rośnie liczba mieszkańców o szczególnych potrzebach. Temu właśnie problemowi poświęcone będzie najbliższe seminarium.

Na tle trendów demograficznych przedstawione zostaną problemy opieki długoterminowej; także – oparciu o badania w projekcie EaSI „Dać to, czego naprawdę potrzeba”- innowacyjne możliwości jej poprawy.

Dr Zofia Szweda-Lewandowska – Katedra Polityki Społecznej SGH. Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Informatyki i Ekonometrii oraz Socjologii UŁ. Studiowała również na Uniwersytecie w Poczdamie i Magdeburgu. Odbyła praktykę w Max Planck Institute for Demographic Research (Rostock). Uczestniczka Oxford Ageing Spring School (warsztaty dotyczące procesu starzenia się) organizowanej przez Uniwersytet w Oxfordzie. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych, Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Pracę doktorską w dziedzinie ekonomii obroniła w 2010 roku w Szkole Głównej Handlowej. Odbyła staż w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku oraz w Komisji Europejskiej (DG Employment, Social Affairs & Inclusion). Uczestniczka Prezydenckiego Programu Eksperckiego w Kancelarii Prezydenta RP. Obecnie adiunkt w Zakładzie Polityki Społecznej Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. Główne obszary badawcze to: pomoc instytucjonalna skierowana do osób starszych, opieka nad osobami niesamodzielnymi, dyskryminacja ze względu na wiek.

Dr hab. Sylwia Michalska, prof. IRWiR PAN – socjolożka, interesuje się przemianami ról społecznych mieszkańców wsi, sytuacją kobiet wiejskich i seniorów mieszkających na wsi oraz problemem przemocy domowej w rodzinach wiejskich. Współautorka książki „Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania” (t. 1 Studiów nad strukturą społeczną wiejskiej Polski, 2016), opracowała (wraz z M. Halamską i M. Kłodzińskim) „Sto lat mojego gospodarstwa. Pamiętniki mieszkańców wsi” (2019). Zajmuję się analizą skuteczności wdrażania innowacji społecznych na terenach wiejskich. Autorka kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!