Seminaria IRWiR PAN

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zaprasza na retransmisję konferencji: „Polska wieś i polskie rolnictwo – 20 lat...
Seminarium Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN z udziałem dr Zofii Szwedy-Lewandowskiej z Katedry Polityki Społecznej SGH oraz dr hab....
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zaprasza do udziału w seminarium pt. „Od ludowej religijności do ludowej polityczności”, które odbędzie...
Seminarium Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN z udziałem dr Sylwii Urbańskiej i dr Elwiry Wilczyńskiej.
Co łączy jedzenie i wiejskość? Relacje między nimi są złożone i historycznie zmienne. Pomocne z rozpracowaniu tej złożoności jest instrumentarium...
Odnowa wsi przez blisko 15 lat była istotną siłą sprawczą zmian na obszarach wiejskich i wśród zamieszkujących je społeczności lokalnych...
O kryzysie uchodźczym, wywołanym przez agresję Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku powstała wiele „gorących” raportów, koncentrujących się na...
W rozmowie Justyny Duriasz-Bułhak z Fundacji Wspomagania Wsi z dr hab. Moniką Stanny, Dyrektorką Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,...
W odpowiedzi na wyrażaną w 2005 r. potrzebę rozpoczęcia dyskusji nad wizją rozwoju polskiej wsi, powstała monografia pod redakcją prof....
Raport Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap IV. Dekada przemian stanowi jedno z najważniejszych opracowań Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Najnowsze wydarzenia

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!