Seminaria IRWiR PAN

Co łączy jedzenie i wiejskość? Relacje między nimi są złożone i historycznie zmienne. Pomocne z rozpracowaniu tej złożoności jest instrumentarium...
Odnowa wsi przez blisko 15 lat była istotną siłą sprawczą zmian na obszarach wiejskich i wśród zamieszkujących je społeczności lokalnych...
O kryzysie uchodźczym, wywołanym przez agresję Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku powstała wiele „gorących” raportów, koncentrujących się na...
W rozmowie Justyny Duriasz-Bułhak z Fundacji Wspomagania Wsi z dr hab. Moniką Stanny, Dyrektorką Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,...
W odpowiedzi na wyrażaną w 2005 r. potrzebę rozpoczęcia dyskusji nad wizją rozwoju polskiej wsi, powstała monografia pod redakcją prof....
Raport Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap IV. Dekada przemian stanowi jedno z najważniejszych opracowań Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Prelegenci: Michał Glaser, Prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, Jakub Mazur, Wiceprezydent m. Wrocławia.
Seminarium IRWiR PAN. Prelegentka: dr Dominika Zwęglińska-Gałecka.
Seminarium w IRWiR PAN. Prelegentka: prof. dr hab. Anna Matuszczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Seminarium odbędzie się 6 lutego 2023 r. o godz. 11:00. Prelegentem będzie dr hab. Jerzy Kozyra, Pracownik Zakładu Biogospodarki i...

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!