Inkubator Innowacji Społecznych Włącznik 2.0.

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zaprasza do zgłaszania innowacyjnych rozwiązań z obszaru włączenia społecznego, które przyczynią się do poprawy sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W Inkubatorze rozwijane będą najlepsze pomysły poprawiające dostęp tych osób do potrzebnych im usług i dóbr, zwiększające ich społeczną integrację i partycypację, sprzyjające włączeniu społecznemu.

Nabór trwa od dnia 13 maja br. Ma charakter otwarty dla wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych rozwijaniem innowacyjnych rozwiązań. Mogą w nim uczestniczyć podmioty prywatne (w tym osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz grupy nieformalne składające się z min. 2 osób fizycznych) albo publiczne mające pomysł na nowe, niefunkcjonujące jeszcze w Polsce, rozwiązanie (usługę, model działania, produkt) odpowiadające na potrzeby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają na kolejnym etapie granty na opracowanie swojej mikroinnowacji, przetestowanie jej w praktyce wraz z odbiorcami i użytkownikami oraz jej finalne dopracowanie. Średnia wysokość grantu to 75 tys. zł. Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem finansowym, merytorycznym oraz organizacyjnym ze strony Inkubatora na wszystkich etapach pracy nad wypracowaniem innowacyjnego rozwiązania.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Źródło: https://innowatorzy.spoldzielnie.org

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 12.06.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 13.05.2024
Zakończenie wydarzenia: 12.06.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!