ROŚLINY SIĘ NIE OSZUKA – Postawy mieszkańców i mieszanek polskiej wsi wobec zmian klimatu i polityki klimatycznej UE

rosl

Przemysław Sadura, Jakub Szczypiński, Magdalena Szemioth. Fundacja im. Heinricha Bölla, Fundacja Pole Dialogu. Warszawa 2023.

Raport stanowi podsumowanie badań, których celem było poznanie stosunku mieszkańców_nek polskiej wsi do zmian klimatu i polityk klimatycznych. Autorzy_rki pokazują w nim, że anomalie pogodowe będące konsekwencją ocieplania się klimatu dostrzegane są przez rolników_czki i mają ogromy wpływ na ich codzienne życie (przede wszystkim na uprawy i hodowle). Jednak wiele osób mieszkających na wsi nie jest przekonanych do tego, że ludzkość przyczynia się do kryzysu czy może mu przeciwdziałać. A osoby, które gotowe są podjąć jakieś kroki, mylą często kwestie klimatyczne z innymi ważnymi zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska.

Ważnym wnioskiem z badań jest to, że wartości, które wyznają przedstawiciele wiejskiej klasy ludowej, wydają się fundamentem, na którym możliwe jest zbudowanie wielu proklimatycznych praktyk i postaw. Do wartości tych należą m.in. przywiązanie do lokalności, gospodarskie podejście do przyrody (gdzie człowiek jest jej opiekunem), oszczędność. Autorzy_rki ostrzegają jednak przed idealizowaniem ludowego zielonego konserwatyzmu. Zarówno miejska klasa średnia, jak i wiejska klasa ludowa, chętnie oddają się swoistej blame game, przypisując odpowiedzialność za kryzys klimatyczny drugiej stronie i przystając jedynie na te środki zaradcze, które nie obciążają jej samej.

Projekt został zrealizowany ze środków Fundacji im. Heinricha Bölla.

POBIERZ RAPORT

 

Źródło: https://poledialogu.org.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!