Czy na tamowaniu rowów można zarobić? Bagna dla przyszłości

IMG_3708

Większość torfowisk w Polsce została zmeliorowana na cele rolnicze. Dziś wiele z tych terenów jest koszonych wyłącznie w celu uzyskania dopłat lub w ogóle nie jest użytkowanych. Osuszone torfowiska są źródłem bardzo dużych emisji CO2. W Polsce emitują one rocznie tyle samo gazów cieplarnianych co Elektrownia Bełchatów. W obliczu zmian klimatu, które stanowią wyzwanie także dla rolnictwa, pojawiają się inicjatywy ponownego nawadniania torfowisk, aby przywrócić im rolę magazynu węgla i regulatora klimatu. Co ważne, tego typu projekty są atrakcyjną finansowo propozycją dla właścicieli torfowisk. Posłuchaj wykładu Aleksandry Leszczyńskiej z Centrum Ochrony Mokradeł o programie certyfikacji redukcji gazów cieplarnianych [12 grudnia 2023 r.]

 

Aleksandra Leszczyńska z Centrum Ochrony Mokradeł opowiada o rynku tzw. kredytów węglowych i systemie certyfikacji redukcji emisji gazów cieplarnianych „Bagna dla przyszłości”. Przedstawia także ofertę dla właścicieli gruntów na osuszonych torfowiskach. Rolnicy, którzy wyrażą zgodę na podniesienie poziomu wody w torfie na swoich działkach, mogą czerpać dodatkowe zyski, np. w formie corocznych dopłat.

Mokradła są w powszechnym mniemaniu nieużytkami. Nie są miejscem do jakiejkolwiek działalności rolniczej. A stanowią 4% wszystkich użytków zielonych w Polsce. Dotychczasowe postępowanie opierało się na zasadzie, jak mokro to osuszyć. Budowane od ponad stu lat systemy melioracyjne doprowadziły nie tylko do zniszczenia wyjątkowych terenów dla przyrody. Bagniska tracą również swoje chwilowo odzyskane znaczenie rolnicze.

Osuszone mokradła są miejscem wyjątkowo dużej emisji CO2, emisja z 1ha osuszonego bagna może przekraczać emisję Elektrowni Bełchatów. Dlatego powstała propozycja ponownego nawodnienia mokradeł i przywrócenia im pierwotnej roli magazynu węgla i regulatora klimatu. A skoro oznacza to ograniczenie emisji gazów cieplarnianych to pojawia się pytanie, czy można na tym skorzystać.

Aleksandra Leszczyńska z Centrum Ochrony Mokradeł prezentuje, jak i ile można zarobić na odtworzonym bagnie.

Aleksandra Leszczyńska – specjalista ds. certyfikacji. „W 2021 roku przez zupełny przypadek trafiłam na Polesie Lubelskie, którego bagienne ekosystemy początkowo wydawały mi się niezwykle egzotyczne. Im dłużej eksplorowałam okolicę, tym bardziej mi się tu podobało. Zostałam na dłużej. To właśnie na tutejszych torfowiskach spotkałam CMokową ekipę. Ukończyłam międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od lat jestem związana z sektorem pozarządowym, często działając we współpracy z biznesem. Spędziłam dwa lata w Gwatemali, pomagając drobnym producentom kawy wysokiej jakości uzyskiwać dostęp do zagranicznych rynków. Pracowałam też w jednostce certyfikacyjnej specjalizującej się w systemach dotyczących gospodarowania gruntami leśnymi i rolnymi, a obecnie jestem zaangażowana w projekt rozwoju rolnictwa regeneracyjnego w Polsce. W Centrum Ochrony Mokradeł zajmuję się koordynacją prac nad systemem certyfikacji redukcji emisji CO2 z restytucji torfowisk.” /źródło: https://bagna.pl/zarzad

 

Nagranie w ramach współpracy z Centrum Ochrony Mokradeł

Film nagrany w ramach Programu Gmina Przyjazna Wodzie finansowanego przez European Climate Foundation.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!