„Wdrażanie innowacji społecznych przez wiejskie organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania” – seminarium IRWiR PAN

maxresdefaultzaja2

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w seminarium pt. „Wdrażanie innowacji społecznych przez wiejskie organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania”.

Prelegent: dr Katarzyna Zajda, adiunkt w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem seminarium jest podjęcie dyskusji na temat istoty innowacji społecznych, uwarunkowań ich wdrażania i możliwości wspierania. Omówione zostaną najważniejsze rezultaty badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych w gminach wiejskich dotyczących wdrażania tych innowacji przez organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania.

Zaprezentowane zostaną ich przykłady, wskazane najważniejsze czynniki pobudzające organizacje wiejskie do ich realizacji. W dyskusji dotyczącej możliwości ich stymulowania zostanie uwzględniona specyfika Polski jako kraju postsocjalistycznego.

Debatę poprowadzi dr hab. Adam Czarnecki, prof. IRWiR PAN, Zastępca Dyrektora ds. naukowych.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!