„W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości” – pierwsza debata z cyklu „Pięć debat na 50-lecie IRWIR PAN”

WW - obrazek wyróżniający(33)

W bieżącym roku Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN kończy 50 lat swojej działalności.

Chcąc tej rocznicy dać godną oprawę naukową, dyrekcja Instytutu podjęła decyzję, aby w roku akademickim 2021/2022 zorganizować „Pięć debat na 50-lecie IRWiR PAN”, poświęconych wybranym aspektom wkładu wsi i rolnictwa we współczesne oblicze kraju.

Debaty odbywać się będą co dwa miesiące, w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz.11:00 – czyli tak, jak co miesiąc od 50. lat odbywają się otwarte seminaria naukowe IRWiR PAN. Miejscem debat będzie Pałac Staszica, gdzie swoją siedzibę ma Instytut.

Pierwsza z debat – historyczna, zatytułowana „W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości” – odbyła się 4 października.

Wprowadzenie do dyskusji przedstawili: dr hab. Adam Leszczyński (historyk, SWPS), dr hab. Kacper Pobłocki (antropolog, EUROREG UW) oraz prof. Maria Halamska (socjolog, IRWiR PAN). Debatę moderował prof. Stanisław Obirek (OSA UW). Z jego omówieniem ostatnich książek PT. dyskutantów można się zapoznać tutaj.

W dalszej kolejności odbędą się dyskusje poświęcone ewolucji jakości rządzenia w Polsce (6 grudnia 2021), wspólnej polityce rolnej (7 lutego 2022), klimatowi i energii (4 kwietnia 2022) oraz wizji rozwoju obszarów wiejskich (6 czerwca 2022). Cykl tych naukowych wydarzeń zakończy Konferencja Jubileuszowa w dniu 29 czerwca 2022 r., podsumowująca pięćdziesięcioletni dorobek naukowy Instytutu.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!