Koła Gospodyń Wiejskich. Formalno-prawne aspekty współpracy

wiwi

Niniejsze opracowanie to kompendium o wybranych formach współpracy kół gospodyń wiejskich z innymi podmiotami. Poradnik dedykowany jest tym kołom, które działają w oparciu o ustawę o kołach gospodyń wiejskich.

W coraz liczniejszych opracowaniach dedykowanych kołom gospodyń wiejskich można znaleźć ogólne informacje w stylu „warto współpracować”, albo „współpraca jest szansą na zdobycie środków”. Wydaje się, że warto napisać więcej.

Wielokrotnie spotykałam się z sytuacjami, kiedy koła gospodyń wiejskich były „ważnym partnerem”, ale jedynie w trakcie kampanii wyborczej czy dożynek. Często w takich sytuacjach organizacje są wykorzystywane, a o rzeczywistym partnerstwie i współpracy nie ma mowy.

Jestem przekonana, że koła powinny budować swoją pozycję w społeczności lokalnej w oparciu o partnerstwo, współpracę, współdziałanie. Relacja z innymi organizacjami społecznymi, władzami samorządowymi czy lokalnym biznesem powinna być jednak dwustronna i służyć osiąganiu wymiernych korzyści każdej ze stron współpracy.

Koła gospodyń wiejskich podejmując współpracę z innymi podmiotami mogą zyskać partnerów biznesowych, samorządowych, pozarządowych w realizacji celów społecznych, co pozwala jeszcze efektywniej i skuteczniej realizować zadania. Efektem współpracy może być także zwiększenie konkurencyjności rynkowej koła dzięki wymianie doświadczeń, czy możliwości podejmowania wspólnych działań z innymi podmiotami.

Decydując się na współpracę warto jednak pamiętać, że istotą działalności kół gospodyń wiejskich jest ich niezależność, samorządność, spontaniczność i koncentracja na problemach środowiska wiejskiego. Dlatego cel podejmowanej współpracy, bez względu na formę instytucjonalną, powinien być jasny i czytelny, zbieżny z celami koła. W innym wypadku uczestnictwo w potencjalnym partnerstwie, nawiązanie współpracy należy traktować z ostrożnością i sceptycyzmem.

***

Tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Materiały w nim zamieszczone nie stanowią oficjalnej wykładni przepisów, ani nie są opinią prawną.

Iwona Raszeja-Ossowska

POBIERZ PORADNIK W PLIKU PDF

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!