Seminarium w IRWiR PAN. Rozwój regionalny Polski a doktryna polityki regionalnej

 SEMINARIUM IRWiR PAN 04 listopada2019 r.

Prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Uniwersytet Warszawski

„Rozwój regionalny Polski a doktryna polityki regionalnej”

Abstrakt wystąpienia

Wystąpienie dotyczyło mechanizmów rozwoju regionalnego Polski w szerszym kontekście historycznym, na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Omówione zostały także najważniejsze doktryny polityki regionalnej Polski oraz najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed polskimi regionami w nadchodzącym okresie.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!