Wszystko jasne. Jak informować o konsultacjach planów miejscowych na wsi i w małych miastach?

WJzajawka3

Dlaczego zdecydowaliśmy się napisać ten poradnik i o czym w nim przeczytasz?

(…)Wiedzę i doświadczenia potrzebne do napisania tego poradnika zespół Fundacji Wspomagania Wsi zdobył przy okazji prowadzenia konsultacji związanych z przestrzenią na wsi i w małych miastach. Od kilku lat w ramach projektu „Nasza przestrzeń” pomagamy samorządom zaangażować mieszkańców w dyskusje nad dokumentami planistycznymi. Podczas licznych wizyt w gmi­nach zaobserwowaliśmy, że urzędnicy i urzędniczki często nie doceniają, jak ważne jest sku­teczne poinformowanie mieszkańców o planowanych działaniach. Zauważyliśmy, że wysiłki osób odpowiedzialnych za plany miejscowe koncentrują się przede wszystkim wokół formal­nej procedury, terminów, współpracy z biurem urbanistycznym sporządzającym dokument, otrzymaniem niezbędnych uzgodnień od innych instytucji i organów. Częstokroć byliśmy świadkami sytuacji, kiedy koordynatorzy i koordynatorki procesów konsultacyjnych zwyczajnie zapominali o poinformowaniu mieszkańców lub robili to dosłownie dzień przed wydarzeniem. Duża część osób ograniczała się do stosowania utartych, ale zupełnie nieskutecznych metod zapraszania, takich jak powieszenie na kilku tablicach informacyjnych w gminie zawiadomień w formie pisma urzędowego pisanego małą czcionką. Takie praktyki w przeważającej mierze nie wynikały ze złego nastawienia urzędników i urzędniczek do mieszkańców lub z braku wiary w sensowność konsultacji. Były one często konsekwencją braku wiedzy, umiejętności i narzędzi. Bo jeśli nie tekst zaproszenia w formacie A4, to w jaki inny sposób poinformować użytkowników i użytkowniczki przestrzeni oraz zachęcić ich do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym?

Mamy nadzieję, że niniejszy poradnik w pełni odpowie na powyższe pytanie. (…)

POBIERZ PORADNIK W PLIKU PDF

***

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!