Konsultacje planu miejscowego Instrukcja obsługi

IOzaja

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem, w którym przedstawiamy proces konsultacji z perspektywy dwóch najważniejszych naszym zdaniem uczestników: z jednej strony przedstawiciela gminy, czyli urzędnika odpowiedzialnego za planowanie przestrzenne lub prowadzenie konsultacji społecznych, a z drugiej strony – z perspektywy lidera lokalnej społeczności, którym w tym przypadku najczęściej będzie sołtys albo sołtyska. Opisujemy więc proces formalny, w którym najważniejszą rolę odgrywa urzędnik/urzędniczka i proces społeczny, animowany przez sołtysa/sołtyskę.

W poradniku prezentujemy rozwiązania, dzięki którym przy wykorzystaniu konsultacji społecznych oraz innych narzędzi przewidzianych w ustawie, można przyspieszyć proces podejmowania decyzji i przekazać jego część mieszkańcom. Jednocześnie pokazujemy, jak liderzy i członkowie społeczności lokalnych mogą uczestniczyć w tworzeniu prawa miejscowego, stając się pośrednikami między mieszkańcami a samorządem.

Publikacja powstała w wyniku współpracy Fundacji Wspomagania Wsi z samorządami gmin: Dobrcz (woj. kujawsko-pomorskie), Inowłódz (woj. łódzkie) i Wieprz (woj. małopolskie). W ramach projektu „Nasza przestrzeń – nasza sprawa. Konsultacje społeczne planów miejscowych” mieszkańcy i mieszkanki wzięli udział w tworzeniu zapisów planów miejscowych. Rezultatem prac są uspołecznione koncepcje zagospodarowania działek, dokumenty, w których zarezerwowano tereny pod miejsca publiczne, oraz plany działań związane z ich zagospodarowaniem.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w prace – szczególnie przedstawicielom/kom społeczności lokalnych, gminnym urzędnikom, wójtom, a także trenerom i trenerkom. Projekt „Nasza przestrzeń…” i powstanie tej publikacji nie byłyby możliwe, gdyby nie dotacja przyznana w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Fundacja Wspomagania Wsi

Konsultacje-planu-miejscowego-instrukcja-obsługi

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!