Seminarium w IRWiR PAN. „Uwarunkowania, skutki i koszty chaosu przestrzennego w Polsce”

 SEMINARIUM IRWiR PAN 7 stycznia 2019 r.

dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. nadzw. IGiPZ
(Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

„Uwarunkowania, skutki i koszty chaosu przestrzennego w Polsce”

Z powodu rozrzuconej zabudowy tracimy rocznie 84,3 mld zł. To prawie tyle, ile rząd w tegorocznym budżecie przeznaczył na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Im mniej zwarta zabudowa, tym większe generuje koszty związane z podłączeniem domów do instalacji wodno-kanalizacyjnej czy wybudowaniem dróg dojazdowych. Utrzymanie obecnego stanu grozi pogłębianiem się kryzysu, w tym destabilizacją finansów publicznych i bankructwem gmin.

Postulowanym panaceum na chaos przestrzenny jest tworzenie planów miejscowych dla „całości funkcjonalnych” (najlepiej całych gmin), nieprzeznaczanie pod zabudowę mieszkaniową większej ilości terenów niż prognozowana (+ 20-30 proc. zapasu) oraz przywrócenie standardów urbanistycznych dotyczących odległości od zabudowy, szkół czy przystanków. W przeciwny razie inwestor powinien ponosić koszty budowy i utrzymania mediów.

Podczas seminarium zaprezentowane zostały wyniki Raportu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowana Kraju PAN nt. kosztów chaosu przestrzennego.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!