Relacja z prezentacji III. etapu Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich (MROW)


Zapraszamy obejrzenia i wysłuchania relacji z  prezentacji kolejnej edycji raportu pn. „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III”, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

„Monitoring rozwoju obszarów wiejskich” (MROW) to cykliczny projekt badawczy prowadzony od 2012 roku, którego celem jest obserwacja przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi. Analizy i badania w ramach MROW obejmują problematykę demograficzną, zagadnienia związane z dostępnością przestrzenną, sektorem rolniczym i pozarolniczym, stopniem dezagraryzacji gospodarki lokalnej, lokalnymi finansami publicznymi, rynkiem pracy, edukacją, zamożnością i warunkami bytowymi społeczeństwa oraz z aktywnością społeczną.

Prezentacji wyników III. etapu badania towarzyszył także panel dyskusyjny pt. „Jakie procesy zmieniają a jakie powinny zmieniać polską wieś w 100-leciu niepodległości”. W panelu wzięli udział: Adam Tański – członek kapituły Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Dominika Rogalińska – Dyrektor Departamentu Badań Przestrzennych i Środowiska Głównego Urzędu Statystycznego, Stanisław Derehajło – samorządowiec, doradca Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina, Arkadiusz Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, Monika Stanny – Dyrektor IRWiR PAN.

Wyniki III. Etapu MROW, opublikowane w listopadzie 2018 roku, po raz kolejny potwierdzają, że współczesne zróżnicowanie społeczne i gospodarcze polskiej wsi jest wynikiem nakładania się dwóch porządków: historycznego związanego z rozbiorami i powojennymi zmianami granic kraju oraz układem związanym z położeniem obszarów wiejskich w relacji do miast dużych i średnich.

Materiały do pobrania

Raport MROW 2018

Źródło: http://www.efrwp.pl/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!