Seminarium w IRWiR PAN „Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce. W poszukiwaniu ruchu społecznego”

k2_items_src_f725d80303c5ba346f2a68e0e927915a


dr hab. Grzegorz Foryś, prof. nadzw. UP
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Instytut Politologii

Problematyka nowych ruchów społecznych była do tej pory podejmowana przede wszystkim w kontekście obszarów miejskich. Jak się wydaje w społeczeństwie późnej nowoczesności nie tylko miasto może być dogodnym obszarem dla tworzenia się tego typu podmiotów.

Równie dobrze ten rodzaj działań zbiorowych może być zakorzeniony na obszarach wiejskich. Warto zatem posłużyć się teoriami ruchów społecznych, zwłaszcza nowych ruchów, aby zdiagnozować istnienie nowego ruchu społecznego na współczesnych obszarach wiejskich w Polsce. Ruchu, który powstał wokół działalności związanej z prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych.

Problem badawczy, który formułuję brzmi, czy na współczesnych obszarach wiejskich w Polsce, mamy do czynienia z istnieniem ruchu agroturystycznego, który możemy nazwać nowym ruchem społecznym?

Odpowiedź na to pytanie jest możliwa między innymi dzięki analizie wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz w gronie liderów stowarzyszeń agroturystycznych.

Na ich podstawie staram się zrekonstruować główne charakterystyki ruchu agroturystycznego, wśród nich miedzy innymi: kwestię stosunku tego podmiotu do zmiany społecznej, jego organizację, wspólnotę celów i opinii oraz samoświadomość jego członków. Równie istotne, jak jego opis, jest dla mnie wyjaśnienie roli, jaką pełni, lub może pełnić na obszarach wiejskich.

Opracowanie: P.S.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

miejscowości do 20 000 mieszkańców
22.08.2023
- 17.11.2023
Cała Polska
18.09.2023
- 15.10.2023
Cała Polska
20.09.2023
- 18.10.2023
Młodzież z miejscowości, w których działały PGR-y
21.09.2023
- 30.11.2023
miejscowości do 20 000 mieszkańców
22.08.2023
- 17.11.2023
Cała Polska
18.09.2023
- 15.10.2023
Cała Polska
20.09.2023
- 18.10.2023
Młodzież z miejscowości, w których działały PGR-y
21.09.2023
- 30.11.2023

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!