Relacja z seminarium IRWiR PAN pt. „Struktura społeczno-zawodowa wsi i jej świadomościowe korelaty”

Seminarium odbyło się 2 października 2017 roku w Warszawie. Referat wygłosiła prof. dr hab. Maria Halamska. Podczas seminarium pani profesor przedstawiła sprawozdanie z projektu badawczego „Struktura wsi i jej świadomościowe korelaty”, który był realizowany między rokiem 2014 a 2017 przez interdyscyplinarny zespół w skład którego wchodzili: Maria Halamska, Radosław Hoffman, Sylwia Michalska, Monika Stanny, Ruta Śpiewak i Dominika Zwęglińska. Głowne wyniki projektu są w trakcie publikacji w ramach serii „Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski”.

Głowne cele projektu to:

– Opis współczesnej struktury społecznej mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce i analiza jej zróżnicowania;
– Charakterystyka procesów zmian, które ją ukształtowały;
– Ukazanie wpływu usytuowania społecznego w strukturze na zachowania, opinie, postawy.

Główne problemy badawcze to:

– Rekonstrukcja istniejącej struktury oraz analiza procesów, które do niej doprowadziły;
– Zróżnicowanie struktury społecznej i możliwości analizy tego zróżnicowania: przestrzeń przyswojona i naznaczana – czy struktura społeczna może
  naznaczyć  przestrzeń?
– Jak badać strukturę społeczną wsi w jej zróżnicowaniu i specyfice?
– Czy istnieje wpływ kontekstu społecznego na zachowania, poglądy, postawy i samooceny. Jakie są mechanizmy jego wpływu?
– Postrzegane miejsce w strukturze społecznej i jego psychospołeczne korelaty.

Metody i źródła:

Metody: metoda porównawcza, metoda sondażowa, studium przypadku, metody analizy statystycznej (m. innymi indeksy dynamiki przestrzennej oraz metody analizy taksonomicznej opartej na algorytmie k-średnich, naturalnych nieciągłości Jenksa, korelacje, zestawienia)

Źródła:

Zastane: baza danych badania Diagnoza Społeczna 2003 i 2013, wyniki badań Monitoring rozwoju obszarów wiejskich I i II etap, dane BDL na poziomie powiatu i inne.
Baza danych własnych badań: 480 gospodarstw domowych oraz 1051 ankiet indywidualnych.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania relacji filmowej z seminarium.

DO POBRANIA:

Prezentacja

Opracowanie: P.S.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!