Poleskie przemiany, czyli rumiankowa rewolucja

repository_RUM_2zajaminix
Jeszcze dziesięć lat temu nazwa miejscowości Hołowno czy Podedwórze nie budziła żadnych szczególnych skojarzeń ani nie była rozpoznawalna w środowiskach związanych z aktywizacją gospodarczą czy społeczną wsi. Gmina Podedwórze, do której należy wieś Hołowno borykała się z typowymi dla wielu gmin wiejskich problemami takimi jak: rosnące bezrobocie, likwidacja szkół, ucieczka ludzi młodych do miast, spadek opłacalności produkcji rolniczej. W tych specyficznych uwarunkowaniach, dwoje mieszkańców Podedwórza, Państwo Gabriela i Janusz Bilkiewiczowie zainicjowali utworzenie Stowarzyszenia stawiającego sobie za cel aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców gminy Podedwórze i regionu Polesia Lubelskiego. Stowarzyszeniu nadano nazwę: Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego.

Początki nie były łatwe. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza mieszkańców wsi przekładała się na spadek społecznego zaufania, rzutujący z kolei na lokalne relacje w inicjowanych przez Stowarzyszenie działaniach.

Momentem przełomowym była trudna decyzja o przejęciu w zarząd budynku szkoły w Hołownie, od kilku lat pustego, wymagającego gruntownego remontu. Dysponowanie stosunkowo dużym budynkiem stanowiło inspirację dla zarządu Stowarzyszenia do utworzenia w nim kilku pracowni rękodzielniczych m.in. tkackiej, ceramicznej, zdobniczej, plastycznej. W oparciu o nie, przygotowano kilka modułów zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej, bazujących na regionalnym dziedzictwie poleskiej kultury.

Przyuczono kilkunastu mieszkańców gminy do profesjonalnego prowadzenia zajęć w charakterze instruktorów. Bardzo rzetelne przygotowanie programów edukacji regionalnej spowodowało stosunkowo duże zainteresowanie szkół ofertą Stowarzyszenia. Odpowiedzią Stowarzyszenia było rozbudowanie programu o nowe elementy edukacyjne, oparte na dawnych zawodach m. in. strycharza, plecionkarza oraz na pracach wykonywanych w dawnych gospodarstwach domowych, związanych z uprawą i przerobem lnu, wypiekiem chleba.

Dawnej szkole, już z nową funkcją, nadano nazwę: Ośrodek Edukacji Regionalnej. Rozwój Ośrodka przekładał się na wzrost zaangażowania mieszkańców gminy, niezbędnych do obsługi wizytujących go grup. Działalność Stowarzyszenia, poza programami edukacyjnymi Ośrodka, polegała również na opracowywaniu projektów społecznych i pozyskiwaniu dotacji na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Ani na chwilę Stowarzyszenie nie poprzestało na dotychczasowych osiągnięciach, stale poszukując nowych kierunków w swojej działalności. Rozwojowego podejścia nie przerwała też śmierć jednego ze współtwórców sukcesów Stowarzyszenia Janusza Bilkiewicza. Jego żona Gabriela Bilkiewicz wraz z wiceprezesem Stowarzyszenia – Grażyną Łańcucką , z olbrzymim zaangażowaniem podejmowały  nowe wyzwania oparte na europejskich trendach rozwoju obszarów wiejskich. Kluczową decyzją było poszerzenie profilu działalności Stowarzyszenia w kierunku utworzenia wioski tematycznej Hołowno-Kraina Rumianku. Idea budowania oferty Stowarzyszenia opartej na wykorzystaniu właściwości leczniczych ziół wynikała z wieloletniej tradycji uprawy rumianku w gminie Podedwórze i jednoczesnej potrzeby wykorzystania rumianku w nowoczesny sposób, inaczej niż dotychczas, w sposób bardziej opłacalny. Tradycyjna sprzedaż wysuszonego rumianku hurtownikowi, utrzymującemu cenę skupu na niezmienionym od lat poziomie, już dawno przestała być dochodowa.

Pomysł na nowy innowacyjny na wsi produkt został wypracowany wspólnie ze specjalistami uczelni lubelskich i bialskich w ramach projektu współfinansowanego ze środków IW Equal, w roku 2008. Rdzeniem produktu jest wiejskie spa, oparte głównie na wykorzystaniu właściwości leczniczych ziół, w tym rumianku.

Pomysł ten wymagał rozbudowy obiektów celem stworzenia przestrzeni do nowych usług, pozyskania do pracy nowych osób, części z nich z przygotowaniem zawodowym do pracy przy odnowie biologicznej, oraz podniesienia standardu dotychczas użytkowanych obiektów.

Obecnie zadania te są realizowane. W nowo posadowionych budynkach w sąsiedztwie Ośrodka Edukacji Regionalnej (stare drewniane spichlerze i nowy budynek ze słomy i gliny) funkcjonują gabinety rehabilitacyjne i kosmetyczne. Działa sauna sucha i mokra tzw. ruska bania. Są w sprzedaży zioła i kosmetyki. Zatrudniono specjalistów świadczących usługi w obiektach spa. Zwiększona została liczba osób celem obsługi grup i do utrzymania obiektów.

Przygotowana obecnie oferta spa wymaga jeszcze wiele pracy organizacyjnej i inwestycji w zaplecze usługowe. Zarząd jednak nie ma obaw o przyszły rozwój Stowarzyszenia i ludzi skupionych wokół niego. „Dziesięcioletnia historia rozwoju Stowarzyszenia dowodzi, że z każdym kolejnym działaniem przybywa nam sprzymierzeńców w bliższym i dalszym otoczeniu, zaś wspólnie możemy przenosić góry” mówi prezes Stowarzyszenia Gabriela Bilkiewicz.

W styczniu 2012 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS, jako przedsiębiorca. Jest też płatnikiem podatku VAT. Jest jednym z nielicznych w kraju przykładów organizacji pozarządowej realizującej cele statutowe, pozyskując środki z działalności statutowej odpłatnej i działalności gospodarczej.  Wraz z praktyczną edukacją środowiska wiejskiego w zakresie innowacyjnego podejścia do działalności gospodarczej na wsi, przełamuje stereotypy myślenia o wsi, jako bastionie zacofania. Sukcesy Stowarzyszenia są dostrzegane na szczeblu ogólnokrajowym, czego dowodem jest przyznana I nagroda Pro Publico Bono w 2006 roku oraz odznaczenie w 2011 roku lidera Stowarzyszenia, Gabrieli Bilkiewicz- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zdjęcia pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!