Retransmisja wydarzenia – Forum Finansowania Agrobiznesu 2024

Forum Finansowania Agrobiznesu 2024 skupiło się na najistotniejszych aspektach współpracy agrobiznesu i instytucji finansowych w dynamicznym kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i przyszłych wyzwań.

Zielony Ład fakty i mity / Izabela Zygmunt, ekspertka ds. Semestru Europejskiego i Zielonego Ładu

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej (czyli także nasza polityka klimatyczna), a zwłaszcza Zielony Ład, wzbudził kontrowersje. Część rolników głosi postulat „do kosza”.

Kupuj od lokalnych rolników – apel do samorządów

Instytut Spraw Publicznych, CoopTech Hub, Koalicja Klimatyczna, Koalicja Żywa Ziemia oraz PoCoToEko przygotowały apel do samorządów dotyczący bezpieczeństwa i suwerenności żywnościowej. Apel dotąd podpisało 180 przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, szkół wyższych oraz ruchów aktywistycznych.

Forum Finansowania Agrobiznesu 2024

Forum Finansowania Agrobiznesu 2024 skupi się na najistotniejszych aspektach współpracy agrobiznesu i instytucji finansowych w dynamicznym kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i przyszłych wyzwań.

„10 mitów o rolnictwie”

Na dziś rolnicy zapowiedzieli protesty i blokady dróg w Warszawie. Kluczowe postulaty protestujących dotyczą ograniczenia importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz konieczności uproszczenia i ograniczenia wymogów Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ). 

Obyś żył w ciekawych czasach, czyli polskie rolnictwo wobec wojny na Ukrainie / Krystyna Naszkowska

Rolnictwo jest strategicznym działem gospodarki. Dlatego żaden kraj z niego nie rezygnuje. Wszystkie kraje, w taki czy inny sposób, wspierają swoich rolników. Agresja Rosji na Ukrainę pokazała to całemu światu. Blokując transport zboża ukraińskiego, niszcząc zasiewy i minując pola, Rosja stara się podważyć gospodarcze podstawy istnienia państwa ukraińskiego.

Rolnicze rewolucje: Perspektywy hodowli zwierząt rolnych do 2032 roku

Prognozy Komisji Europejskiej wskazują, że w najbliższych latach większość producentów mięsa czerwonego zanotuje spadki produkcji. Szacuje się, że statystyczny Europejczyk do 2032 r. rocznie zje średnio 1,3 kg mniej wieprzowiny oraz 0,8 kg mniej wołowiny i cielęciny. Prognozowany jest natomiast wzrost spożycia drobiu – o 0,7 kg.

Czy powstaną kurniki w Bracholinie?

Rozmowa z panią Violettą Łochowicz z Koła Gospodyń Wiejskich z Bracholina.

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!