Obyś żył w ciekawych czasach, czyli polskie rolnictwo wobec wojny na Ukrainie / Krystyna Naszkowska

Rolnictwo jest strategicznym działem gospodarki. Dlatego żaden kraj z niego nie rezygnuje. Wszystkie kraje, w taki czy inny sposób, wspierają swoich rolników. Agresja Rosji na Ukrainę pokazała to całemu światu. Blokując transport zboża ukraińskiego, niszcząc zasiewy i minując pola, Rosja stara się podważyć gospodarcze podstawy istnienia państwa ukraińskiego.

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!