Głosowanie osób 60+ lub z osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

wybory dla seniora

Warto wiedzieć, że wszystkie osoby które najpóźniej w dniu wyborów osiągną 60 rok życia a także osoby 18+ posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą w wyborach zagłosować przez pełnomocnika lub korespondencyjnie, oraz skorzystać z prawa do transportu do lokalu wyborczego i/lub transportu powrotnego.

Aby zagłosować korespondencyjnie za pośrednictwem poczty, osoby te najpóźniej do 27 maja muszą zgłosić komisarzowi wyborczemu taki zamiar. Mogą także głosować poprzez pełnomocnika, ale w tym celu, najpóźniej do dnia 31 maja muszą złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o ustanowienie takiego pełnomocnika.

Mogą również – najpóźniej do 27 maja – zgłosić wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego i/lub transportu powrotnego. Osoby z niepełnosprawnością mogą także wnioskować o zmianę lokalu wyborczego, w którym chcą oddać głos na lokal przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Taki wniosek muszą złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta najpóźniej do 6 czerwca.

Aby zagłosować przez pełnomocnika, wystarczy pobrać  Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz Wniosek o przyjęcie aktu pełnomocnictwa  , wypełnić oba wnioski papierowo lub elektronicznie (posługując się profilem zaufanym) i złożyć osobiście w swoim urzędzie miasta lub urzędzie gminy albo przesłać je elektronicznie.

Procedura osobistego składania wniosków dotyczących głosowania przez pełnomocnika, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty z odpowiednim urzędnikiem, zajmuje około 20 minut. Należy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości.

Poszczególne kroki dotyczące zgłoszenia zamiaru głosowania przez pełnomocnika opisane są tutaj.

Kroki dotyczące zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego opisane są tutaj.

***

Podstawa prawna: Ustawa z 05.01.2011 r. – Kodeks Wyborczy

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!