Rusza nabór do Letniej Szkoły Młodzieżowych Liderów!

ML

Fundacja Civis Polonus zaprasza do udziału w Letniej Szkole Młodzieżowych Liderów RS! To szansa na zdobycie nowych umiejętności i nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innych projektów realizowanych w ramach Programu Równać Szanse. A to jeszcze nie wszystko!

W programie zaplanowane są m.in. zajęcia dotyczące metod pracy w grupie, rozwoju liderskiego, projektowania działań, wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych, spotkania z ekspertami oraz zorganizowane formy spędzania czasu wolnego.

Po szkoleniu, organizacje rekomendujące uczestników będą mogły ubiegać się o dotacje do 3 000 zł na realizację projektów, których pomysłodawcami i koordynatorami będą absolwenci Letniej Szkoły Młodzieżowych Liderów RS.

Szkoła odbędzie się w dniach 7-13 lipca 2024 r., w Warszawie. Ostateczny termin składania formularzy i filmów przez kandydatów oraz rekomendacji przez organizacje upływa 6 maja 2024 r., o godz. 12.00.

Celem Letniej Szkoły Młodzieżowych Liderów RS jest rozwijanie kompetencji liderskich młodzieży związanej z Programem Równać Szanse, takich jak np. umiejętność planowania i skutecznej realizacji działań społecznych, a także pogłębianie ich wiedzy w zakresie edukacji obywatelskiej.

Jeśli chcesz się rozwijać i zdobyć nowe doświadczenia, to ta oferta jest dla Ciebie!

O udział w LSML RS mogą ubiegać się osoby wieku 15-19 lat, które uczestniczyły w projektach zrealizowanych w ramach Konkursu Duże Granty Równać Szanse 2022 lub Konkursu Małe Granty Równać Szanse 2022 (tegoroczni absolwenci szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych i tegoroczni absolwenci szkół ponadpodstawowych).

Na szkolenie zostaną zaproszone 24 osoby, których aplikacje zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Ekspertów.

Zgłoszenia

Kandydaci na uczestników Letniej Szkoły Młodzieżowych Liderów RS powinni wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Wymagany jest również krótki film promujący swoją kandydaturę (maksymalnie 30-sekundowy). Szczegóły dotyczące nagrania znajdziesz w zasadach rekrutacji.

Dodatkowo, każdy kandydat musi uzyskać rekomendację organizacji bądź instytucji, która zrealizowała jego projekt. Organizacja rekomendująca powinna wypełnić formularz.

Wszystkie szczegóły zostały opisane w zasadach rekrutacji.

 

 

Logo fundacji
Logo Fundacji Civis Polonus
Program Równać Szanse jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Civis Polonus.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!