Wyniki XV edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” imienia prof. Jerzego Wilkina

PWDP

Komunikat Fundacji na Rzecz Rozwoju Rolnictwa o rozstrzygnięciu XV edycji konkursu  ,,Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” imienia Profesora Jerzego Wilkina.

W XV edycji konkursu ,,Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” imienia Profesora Jerzego Wilkina, zgłoszono 17 prac. Jedenaście z nich przypisane zostało do kategorii pierwszej, sześć do kategorii drugiej.

Kapituła konkursu w składzie:  prof. dr hab. Jacek Raciborski – przewodniczący Kapituły oraz jako członkowie   prof. dr hab. Izabela Bukraba – Rylska, dr hab. Paweł Chmieliński,  dr Andrzej Hałasiewicz, dr Barbara Perepeczko, prof. Roch Sulima, prof. Józef Styk, obradująca na posiedzeniach w dniach 18 stycznia 2024 roku i 1 marca 2024 postanowiła jednogłośnie przyznać w kategorii pierwszej nagrodę główną:

  • Sarze Orzechowskiej za pracę doktorską pt. ,,Tyś mnie tu nie sadził, ty mnie nie będziesz zżynał”. Relacje kobiet z roślinami w folklorze polskim, napisaną pod kierunkiem dr hab. Violetty Wróblewskiej, prof. UMK, na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nagrodę pieniężną jest kwota 10 000 złotych Nagrodą o charakterze niematerialnym jest skierowanie pracy do publikacji  w  Wydawnictwie Naukowym Scholar.

 

Kapituła postanowiła nie przyznawać nagrody w kategorii drugiej.

Kapituła uznając bardzo wysoki poziom prac w kategorii pierwszej postanowiła dodatkowo przyznać dwa wyróżnienia:

  • Wyróżnienie pierwsze dla Pawła Bącala za pracę Sąsiad wszechmocny. Społeczne tworzenie urzędu wójta. Wyróżnienie ma postać dyplomu uznania  i nagrody pieniężnej w kwocie 5000 zł.
  • Wyróżnienie drugie dla Roberta Piotrowskiego za pracę doktorską  ,,Diabeł tkwi w szczegółach”. Znaki świata nadprzyrodzonego w życiu codziennym wsi polskiej XIX i początku XX wieku w świetle przekazów folklorystycznych i etnograficznych napisaną pod kierunkiem dr hab. Violetty Wróblewskiej, prof. UMK i obronioną na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wyróżnienie drugie ma postać dyplomu uznania.

 

Uzasadniając nagrodzenie pracy Sary Orzechowskiej kapituła  podkreśliła oryginalność tematu rozprawy, jej  interdyscyplinarny charakter, walory literackie i  bardzo wysoki poziom warsztatowy. Autorka opierając się na materiale folklorystycznym i wynikach dwóch samodzielnie przeprowadzonych badań  empirycznych   przedstawiła usytuowanie roślin, w szczególności kwiatów i ziół, w perspektywie kulturowo-ekologicznych sieci relacji: kobieta – roślina. Symbolika i zastosowanie roślin analizowane są w ścisłym związku z miejscem kobiet w życiu społecznym i rodzinnym wsi oraz w systemie wierzeń i obyczajów. Kapituła podkreśliła, że z racji oryginalności tematu i walorów literackich  praca po opublikowaniu ma szanse na szerokie społeczne zainteresowanie.

Przewodniczący Kapituły: prof. dr hab. Jacek Raciborski

Prezes Zarządu Fundacji: Monika Szymańska

Źródło: https://www.fdpa.org.pl/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!