Polityka rachunkowości w organizacji. Gorzki obowiązek czy słodka przyjemność?

account-accounting-balance-blur-8f58bd820e73a5852339dfc69721cf27-scaled

Pozwól, że zacznę ten artykuł pytaniem: “Czy Twoja organizacja traktuje politykę rachunkowości jako fundament swoich działań i podejmowanych decyzji?”.

Dlaczego takie pytanie? Dlatego, że bezpieczeństwo podatkowe Twojej organizacji jest w dużej mierze uzależnione od dobrze opracowanej polityki rachunkowości (w skrócie „PR”), która będzie spójna ze statutem organizacji. Polityka rachunkowości jest też kompasem wytyczającym drogę na mapie ustawy o rachunkowości (w skrócie „UoR”) dla księgowego, który organizację obsługuje.

Często PR traktowana jest wyłącznie jako zbędny obowiązek czy kolejny dokument potrzebny przy badaniu przez biegłego rewidenta czy innych organów kontrolnych. W rzeczywistości polityka rachunkowości jest istotną częścią ksiąg rachunkowych, bo porządkuje zasady rachunkowe stosowane w organizacji a także ułatwia pracę księgowemu, zarządowi i pracownikom w organizacji. Obejmuje ona (PR) zasady i procedury dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych.

Efektem tego jest „funkcja ochronna” jaką pełni polityka rachunkowości w trakcie kontroli np. budżetowych czy dotacji. Uważam, że są to istotne powody do opracowania jasnej i klarownej polityki rachunkowości, która będzie stanowić jeden z elementów silnego fundamentu w Twojej organizacji.

Co to jest polityka rachunkowości i co powinna zawierać?

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!