Laureaci XV Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna

OSP

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Malec to najbardziej aktywna i wyróżniającą się MDP w 2023 roku, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, promowania idei wspólnej pracy na płaszczyźnie kulturalnej, sportowej, społecznej, informacyjnej. Serdecznie gratulujemy!

Konkurs „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna odbył się po raz 15. Do ogólnopolskiego konkursu zgłoszono 87 prac dokumentujących działalność MDP w 2023 roku z 16 województw: dolnośląskie (6), kujawsko-pomorskie (1), lubelskie (2), lubuskie (2), łódzkie (6), małopolskie (14), mazowieckie (6), opolskie (1), podkarpackie (7), podlaskie (1), pomorskie (6), śląskie (11), świętokrzyskie (3), warmińsko-mazurskie (8), wielkopolskie (11), zachodniopomorskie (1).

Jury w wyniku analizy przesłanych materiałów za wzorową drużynę uznało Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP w Malcu z województwa małopolskiego, a za najlepsze opiekunki uznano Ewę Jonkisz, Aleksandrę Gibas. Ponadto wyróżniono Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP w Dąbrównie i opiekunów Marcela Bestvater i Witolda Staniszewskiego z województwa warmińsko-mazurskiego.

Wzorowa MDP MALEC zrealizowała wszystkie wymagane obszary działalności oraz zdobyła największą liczbę punktów, wykonała wiele działań integracyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych. Najlepsza drużyna wykazała się nieprzeciętną kreatywnością w przygotowaniu materiałów zgłoszeniowych, ich czytelnością, przejrzystością oraz zgodnością z regulaminem konkursu. Ponadto uwydatniła wiele wspólnej międzypokoleniowej pracy podczas całorocznych działań. Praca zgłoszeniowa potwierdziła rzetelność przesłanych materiałów, które były oceniane w ramach kryterium. Na szczególną uwagę zasługuje umiejętność pozyskiwania środków finansowych na cele własne MDP. Drużyna poprzez swoją działalność zintegrowała lokalne środowisko oraz zachęciła do czynnego udziału w ramach swojej działalności członków rodzin. Opiekunki Ewa Jonkisz i Aleksandra Gibas swoją działalnością zachęciły młodzież do uczestnictwa w ramach organizacji OSP i MDP. Dla swoich podopiecznych były wsparciem merytorycznym, dydaktycznym i wychowawczym. Podjęte przez drużynę i opiekunki działania miały charakter wieloaspektowy i wielowątkowy. Na szczególne uznanie zasługuje różnorodność nadesłanych materiałów, które potwierdzają wzorową i ponadprzeciętną działalność MDP oraz zaangażowanie wszystkich członków w jej przygotowanie. Nadesłana praca pozwoliła rozwiać wszelkie wątpliwości, co do autentyczności działań.

Wyróżniona MDP DĄBRÓWNO zaprezentowała kreatywny sposób przedstawienia i udokumentowania prowadzonych przez siebie działań. Drużyna wraz z opiekunami Witoldem Staniszewskim i Marcelem Bestvater, podjęła liczne działania na rzecz propagowania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz integracji w środowisku lokalnym. Wykazała się niezwykłą czytelnością i rzetelnością przesłanych materiałów zgłoszeniowych. Podziwiamy aktywność i gratulujemy pasji oraz uznania wśród członków MDP. Wyróżnionym opiekunom życzymy dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą.

Zapraszamy wszystkie młodzieżowe drużyny pożarnicze do pochwalenia się swoją pracą i osiągnięciami, zachęcamy wszystkich do pracy w roku bieżącym i regulaminowych zgłoszeń w kolejnej edycji konkursu.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik objął honorowym patronatem uroczystość  podsumowania konkursu pn. „Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna, którego finał odbędzie się 23 czerwca br. w Kasynie Oficerskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Foto: źródło Facebook

 

Źródło: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!