Wysłuchanie publiczne w ramach konsultacji publicznych rewizji KPO

KPO4
8 kwietnia br. odbędzie się wysłuchanie publiczne, które jest głównym punktem szerokich konsultacji społecznych rewizji KPO. Wysłuchanie jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą się wypowiedzieć na temat zmian w reformach i inwestycjach ujętych w KPO.

Celem KPO jest przygotowanie Polski i jej gospodarki na wyzwania 2050 roku. Chodzi o zwiększenie konkurencyjności polskich firm i wyrównanie jakości życia między wielkimi miastami, dużymi miasteczkami i terenami wiejskimi. To jest plan, który ma służyć wszystkim Polakom, dlatego chcemy go jak najszerzej przekonsultować i poddać ocenie. Stąd uruchamiamy konsultacje publiczne zmian w KPO, które potrwają do 15 kwietnia – podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko.

 

Główne zmiany w KPO

Rewizja obejmuje 11 z 55 reform (8 z części grantowej i 3 z części pożyczkowej) oraz 22 z 56 inwestycji (14 z części grantowej i 8 z części pożyczkowej KPO).

 

Zgodnie z projektem rewizji

• 1 mld 113 mln euro (ok. 4,8 mld zł) ma być przeznaczone na wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej; z uwolnionych środków w części grantowej zostanie przeniesione do części pożyczkowej:

  • 140 mln euro (ok. 600 mln zł) na termomodernizację w budynkach wielorodzinnych;
  • 600 mln euro (ok. 2,5 mld zł) na budowę bezpieczeństwa żywnościowego i skracanie łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz rolnictwo 4.0, gdzie odbiorcami wsparcia będą indywidualni rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy z sektora przetwórczego oraz duże centra przechowalniczo-dystrybucyjne;
  • 493 mln euro (ok. 2,1 mld zł) na wyposażenie szkół/instytucji w urządzenia i infrastrukturę ICT;

• 150 mln euro przeniesionych będzie z części pożyczkowej i ze zwiększonym do 300 mln euro (ok. 1,3 mld zł) budżetem będzie przeznaczone na realizację inwestycji dotyczących opieki długoterminowej i geriatrycznej w szpitalach powiatowych.

Z materiałami dotyczącymi rewizji KPO można zapoznać się na stronie internetowej MFiPR:

www.gov.pl/web/planodbudowy/konsultacje-publiczne-rewizji-kpo-2024

oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/krajowy-plan-odbudowy/rewizja-kpo/konsultacje-publiczne-rewizji-kpo/

 

Wysłuchanie publiczne

Ważnym punktem prowadzonych konsultacji społecznych jest wysłuchanie publiczne otwarte na wszystkie sektory (m.in.: samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacje pozarządowe), każdą instytucję i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Wysłuchanie jest jedną z metod prowadzenia konsultacji publicznych dotyczących ważnych rozstrzygnięć w sferze polityk publicznych. W trakcie wysłuchania instytucje i osoby zainteresowane przedmiotem konsultacji wygłaszają swoje stanowiska względem zawartych w nich propozycji. Wysłuchanie czyni proces konsultacji bardziej transparentnym i otwartym na uczestnictwo w nim szerokich grup społecznych i gospodarczych. Zapobiegać ma sytuacji, w której ważne argumenty dotyczące spraw publicznych pojawiają się jedynie w gronie decydentów lub wskazanych przez nich środowisk politycznych lub eksperckich.

Do udziału w wysłuchaniu w roli słuchaczy zaproszeni zostaną decydenci, jak również członkowie i członkinie Komitetu Monitorującego KPO, których głos pełni ważną rolę w opiniowaniu rewizji KPO. Ich uczestnictwo w wysłuchaniu pozwoli na odpowiednie przygotowanie się do nadchodzącego posiedzenia Komitetu Monitorującego KPO.

Uczestnicy wysłuchania mają ściśle określony czas wypowiedzi (uzależniony od liczby osób zarejestrowanych, ale najczęściej jest to wypowiedź do 3 minut), a ich kolejność jest losowana. Chodzi o to, aby wyrównać szanse na przedstawienie swojego poglądu wszystkich zainteresowanych zabraniem głosu.

Organizatorzy odpowiadający za techniczne i proceduralne aspekty wysłuchania tj. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Pole Dialogu a także osoby prowadzące, zachowują bezstronność w sprawie przedmiotu wysłuchania. Ich zadaniem jest troska o sprawny przebieg wydarzenia.

 

Rejestracja na wysłuchanie

Wysłuchanie publiczne w sprawie rewizji KPO odbędzie się 8 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) w godzinach 9:00–13:30 w formule online (bez stacjonarnej obecności).

Już od 28 marca br. możesz zgłosić w nich swój udział – wypełnij formularz dostępny TU.

Zgłoszenia zbieramy do 4 kwietnia 2024 r. do godz. 12:00. Losowanie kolejności wystąpień oraz informacje mailowe o udziale w wysłuchaniu będziemy przesyłać do końca 4 kwietnia 2024 r.

Regulamin wysłuchania dostępny jest TU.

Poza uczestnictwem za pomocą platformy Zoom każdy zainteresowana osoba będzie mogła obserwować wydarzenie w postaci transmisji na kanałach YouTube.

Uwaga: wysłuchania będą tłumaczone w czasie rzeczywistym na Polski Język Migowy.

Źródło: https://ofop.eu

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!