Ochrona zasobów przyrodniczych zagrożona – komunikat Koalicji Klimatycznej

europe-4689510_1280

25 marca na Radzie UE przedstawiciele państw członkowskich mają głosować nad przyjęciem przegłosowanego wcześniej przez Parlament Europejski prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych, znanego jako Nature Restoration Law. Protesty rolnicze przyczyniły się do utraty poparcia dla NRL wśród państw członkowskich, a głosowanie, które miałoby być formalnością, może zagrozić wprowadzeniu kluczowego dla odbudowy różnorodności życia w Europie prawa. Decyzja Donalda Tuska o stanowisku Polski może przeważyć szalę na korzyść wprowadzenia tego prawa.

Zaproponowane przez Komisję Europejską rozporządzenie miało odpowiedzieć na dramatyczną zapaść życia dzikiej przyrody i zapobiegać jej w Europie, m.in. dążąc do tego, by do 2030 roku zagwarantować odbudowę co najmniej 20 proc. terenów podmokłych, rzek, lasów, użytków zielonych, a także ekosystemów morskich zniszczonych pośrednio lub bezpośrednio przez działalność człowieka. Ostateczna treść rozporządzenia jest kompromisem wypracowanym w ramach trójstronnych negocjacji między najważniejszymi instytucjami UE: Komisją Europejską, Parlamentem UE oraz Radą UE, czyli przedstawicielami rządów państw członkowskich.

Premier Polski Donald Tusk zapowiedział, że najprawdopodobniej nie poprze prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych, znanego jako Nature Restoration Law, podczas poniedziałkowej Rady UE. Teraz bezpieczeństwo żywnościowe, zabezpieczenie przed suszami i utratą różnorodności gatunków – które miała zapewniać skuteczna odbudowa przyrody w Europie – wisi jednak na włosku.

Koalicja Klimatyczna wzywa Donalda Tuska do poparcia Nature Restoration Law. W kwestii ochrony przyrody nie mamy czasu do stracenia, co potwierdzają dane na temat utraty bioróżnorodności w Europie. Tym bardziej, że jej dalsze pogarszanie to także straty gospodarcze, społeczne i kulturowe.

Poniżej znajdą Państwo wybrane komentarze i kontakty do ekspertów Koalicji Klimatycznej oraz ekspertów:

Rozumiejąc skalę zagrożeń, jakie wiążą się z kryzysem bioróżnorodności i kryzysem klimatycznym, powołana właśnie Państwowa Rady Ochrony Przyrody jednomyślnie zaapelowała do Premiera Donalda Tuska o poparcie dla Nature Restoration Law. Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych, za którym idą ogromne pieniądze i które jest zgodne z przyrodniczymi zapisami umowy koalicyjnej pomogłoby w realizacji postulatów rządu. Tylko silne, zdrowy ekosystemy są w stanie pomagać nam adaptować się do zmiany klimatu. Tylko silne, różnorodne gatunkowo i wiekowo lasy są w stanie zmagazynować odpowiednią ilość węgla czy retencjonować wodę a zatem zapobiegać suszom i gwałtownym zjawiskom pogodowym. W nowym unijnym prawie chodzi o wyłącznie bezpieczeństwo nas wszystkich, w tym bezpieczeństwo żywnościowe. Bez zdrowych gleb, zapylaczy i wody, rolnicy nie będziemy wstanie produkować wielu kluczowych produktów żywnościowych  – Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, ekspert Koalicji Klimatycznej, suchy@pracownia.org.pl, 660 538 329

Przyjęcie rozporządzenia Nature Restoration Law ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego. Jego celem jest m.in. wzrost zawartości węgla organicznego w glebach uprawnych, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania żyzności i odporności na suszę lekkich, piaszczystych gleb Polski oraz zapewnienie wysokiej różnorodności biologicznej krajobrazu. To szczególnie ważne dla ochrony owadów zapylających, bez których nie będzie plonowało wiele roślin uprawnych i odbudowy populacji ptaków obszarów rolniczych, które ograniczają liczebność szkodników. Inny cel tego rozporządzenia, jakim jest odtwarzanie osuszonych obszarów podmokłych, jest niezbędny dla zatrzymywania wody deszczowej tam, gdzie opadła i przeciwdziałania skutkom suszy rolniczej, która występuje w Polsce niemal co roku. Trzeba przy tym pamiętać, że Rada i Parlament Europejski uzgodniły, że odbudowa mokradeł nie będzie się wiązać z ciężarami dla rolników i prywatnych właścicieli gruntów. Dlatego w mojej opinii wejście w życie Nature Restoration Law przyniesie mieszkańcom i mieszkankom Polski korzyść – Zbigniew Karaczun, profesor SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej, zbigniew_karaczun@sggw.edu.pl, tel. 506 173 522.

 

Więcej komentarzy i kontaktów do ekspertów, a także szczegóły – w informacji prasowej Koalicji Klimatycznej.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!