„PiESEL – nadaj zwierzęciu tożsamość”. Kampania pod patronatem ZGWRP

piesel

„PiESEL – nadaj zwierzęciu tożsamość” to kampania społeczna działająca na rzecz wprowadzenia w drodze ustawy powszechnego obowiązku znakowania (czipowania) psów i kotów oraz ich rejestracji w centralnej, elektronicznej bazie danych.

Wprowadzenie wskazanych rozwiązań stało się konieczne ze względu na liczne problemy, z którymi borykają się zarówno opiekunowie zwierząt, lekarze weterynarii, organy samorządu terytorialnego, organy ścigania, jak i sądy. Organizatorzy ww. kampanii społecznej zwracają uwagę, że przede wszystkim należy wskazać na zjawisko rosnącej bezdomności zwierząt, trudności w zakresie ujawniania sprawców przestępstw znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez ich porzucenie, problem rosnącej liczby pseudo-hodowli, w których pomimo istniejących zakazów poza kontrolą rozmnażane i zbywane są psy i koty. Często bywa to okupione cierpieniem zwierząt, powoduje problemy związane z deficytami behawioralnymi, wadami genetycznymi oraz niejednokrotnie kończy się oddaniem zwierzęcia do schroniska lub jego śmiercią.

Proponowane przez kampanię PiESEL rozwiązanie pozwoli na znaczące zmniejszenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych w Polsce, na co uwagę – już w 2016 r. – zwróciła również Najwyższa Izba Kontroli, postulując wprowadzenie ustawowego obowiązku znakowania i rejestracji zwierząt. Naturalną konsekwencją powyższego będzie redukcja obciążenia finansowego gmin w zakresie realizacji przez nie obowiązków wynikających z programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt. Oznakowanie wpłynie również na szybki powrót zwierzęcia do domu w przypadku zaginięcia, co zmniejsza ryzyko narażenia go na utratę życia bądź zdrowia oraz związany z tym stres. Centralna, elektroniczna baza danych pozwoli również na zwiększenie skuteczności nadzoru nad obowiązkowym szczepieniem psów przeciwko wściekliźnie, co jest niezmiernie istotnym elementem w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym życia i zdrowia ludzi.

Aktywiści propagujący kampanię wskazują, że Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Praw Zwierząt, jak również obecni na nim przedstawiciele Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) oraz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej pozytywnie wypowiedzieli się wobec postulatów kampanii PiESEL. W podobnym tonie przebiegała również dyskusja na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. wspierania hodowców psów rasowych, w którym uczestniczył m.in. Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z innymi przedstawicielami Ministerstwa.

Ponadto, stanowiska w sprawie poparcia postulatów kampanii PiESEL podejmują organy uchwałodawcze samorządów (do tej pory m.in. Przemyśl, Płock, Toruń i Wieliszew).

Więcej informacji o kampanii, którą patronatem objął ZGWRP, można przeczytać na stronie: www.piesel.org.

Ulotka informacyjna Kampanii PiESEL (pdf 14 MB)

Źródło: https://www.zgwrp.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!