Katalog działań adaptacyjnych dla samorządów. Klimada 2.0

katzaja234xyzXXy

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2023.

Planowanie adaptacji do zmian klimatu i wdrażanie działań adaptacyjnych wymaga zaangażowania i współpracy wielu interesariuszy, niemniej to samorządowa administracja publiczna jest jednostką odpowiedzialną za adaptację gmin. Aby podmioty te świadomie podejmowały działania adaptacyjne, muszą mieć wiedzę o skutkach zmian klimatu dla społeczności lokalnych, ale także o sposobach, które mogą w danej gminie być zastosowane i przynieść oczekiwane rezultaty w zmniejszaniu ryzyka klimatycznego.

Katalog działań adaptacyjnych dla samorządów prezentowany w postaci interaktywnej bazy danych na portalu Klimada2.0, obecnie prezentujemy w postaci e-książki, która być może ułatwi Państwu pracę z działaniami adaptacyjnymi.

Katalog ma na celu ukazanie samorządom szerokiej gamy możliwych działań, co może być pomocne w wybieraniu przez gminy własnej opcji adaptacyjnej. Wybór konkretnych działań i sposobów ich realizacji zależy od władz samorządowych. Katalog ma charakter otwarty i może być sukcesywnie rozszerzany o dodatkowe propozycje działań adaptacyjnych.

Mamy nadzieję, że Katalog będzie realnie wspierał społeczności lokalne w procesie adaptacji do zmian klimatu, prowadząc do poprawy jakości życia w gminach.

Pobierz Katalog ze strony Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Źródło: https://klimada2.ios.gov.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!