Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu

KLIMATYCZNE ABC

Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu. Redakcja naukowa: Magdalena Budziszewska, Aleksandra Kardaś, Zbigniew Bohdanowicz. Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Wydanie 2 zmienione, Warszawa 2023. Niniejsza publikacja jest chroniona licencją CC BY-SA 4.0.

W obliczu kryzysu klimatycznego wyjątkowo pilną potrzebą jest edukacja na ten temat zgodna ze współczesnym stanem wiedzy. Dlatego z inicjatywy naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z ekspertami z innych polskich ośrodków akademickich powstał ten podręcznik.

Wspólne kompendium podstawowych zagadnień przygotowało szesnastu naukowców reprezentujących różne dziedziny wiedzy: fizycy, chemicy, biolodzy – wśród nich ekolodzy, ekonomiści, psycholodzy i inżynierowie. Jest to zatem podręcznik interdyscyplinarny, tak jak i sam problem zmiany klimatu.

Wszyscy autorzy tej książki są pracownikami naukowymi zatrudnionymi w polskich uczelniach i ośrodkach badawczych, takich jak: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Podręcznik ten adresowany jest do studentów zainteresowanych podstawami wiedzy o zmianie klimatu niezależnie od kierunku studiów oraz nauczycieli i starszych uczniów szkół wszystkich stopni.

Poszczególne tematy Klimatycznego ABC łączą się z takimi przedmiotami, jak: fizyka, chemia, biologia z ekologią, geografia i wiedza o społeczeństwie.

Zawarte w nich treści mogą stać się przedmiotem dyskusji także na lekcjach wychowawczych oraz okazać się ważnym tematem rozmów z młodzieżą dla pracujących w szkołach i poradniach psychologów i pedagogów. Podręcznikowi Klimatyczne ABC towarzyszy specjalny kurs internetowy pod tą samą nazwą oferowany studentom przez Uniwersytet Warszawski. Ogólnodostępne materiały z kursu, opublikowane w formacie przyjaznym uczniom i nauczycielom, zawierające dodatki audiowizualne, można znaleźć pod adresem: https://klimatyczneabc.uw.edu.pl/.

Podręcznik podzielony jest na cztery części przedstawiające: podstawowe mechanizmy (część I) i przyczyny (część II) globalnego ocieplenia, konsekwencje tego procesu (część III) oraz rozwiązania, które mogą zapobiec najbardziej negatywnym skutkom zmiany klimatu (część IV).

 

POBIERZ PODRĘCZNIK

 

Źródło: https://www.wuw.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!