„Gospodarstwo opiekuńcze jako miejsce usamodzielniania osób z niepełnosprawnością intelektualną”

obrazek-strona-tytułowazaja234xyzXXy

Zapraszamy do zapoznania się z folderem „Gospodarstwo opiekuńcze jako miejsce usamodzielniania osób z niepełnosprawnością intelektualną”. W publikacji przedstawiono podstawowe założenia modelu, dotyczące świadczenia w gospodarstwie rolnym opieki nad osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną.

WSTĘP

 

Wyzwania przed którymi staje pomoc społeczna są coraz bardziej skomplikowane, wymagają większych nakładów pracy oraz pogłębionej wiedzy specjalistycznej. W naszej pracy codziennie szukamy nowych rozwiązań, aby oferowana przez nas pomoc była efektywna i celowa.

Żeby tak się stało musi ona wejść na inne tory, zyskać nowy poziom. Coraz więcej mówi się o deinstytucjonalizacji, którą my rozumiemy jako proces rozwoju nowych usług społecznych – na poziomie rodziny, sąsiadów, lokalnej społeczności… Proces rozwoju innych form wsparcia zaraz obok istnienia rozwiązań instytucjonalnych, które są bardzo potrzebne i dobrze funkcjonują. W kontekście deinstytucjonalizacji, kluczową kwestią pomocy osobom z niepełnosprawnością, bez względu na jej rodzaj i ograniczenia z niej wynikające, jest dążenie do ich samodzielnego i niezależnego życia.

I nasz PCPR w Tucholi stara się to właśnie robić. Wykorzystujemy potencjał, który jest dostępny czasami na wyciągnięcie ręki i wychodzimy poza schemat. Temat rolnictwa w większości przypadków jest dla takiej jednostki jak nasza tematem obcym i na pierwszy rzut oka kompletnie odstającym od profilu jej działalności. Jednak w tym przypadku obszar rolnictwa stał się bazą do stworzenia nowej formy świadczenia usług dla naszych klientów. Otwierając się na szerokie partnerstwa w naszym projekcie, powróciliśmy do korzeni wykorzystując naturalne potrzeby ludzi takie jak potrzeba pracy, wytwarzania czegoś, bycia za coś odpowiedzialnym, opiekowania się kimś, powrotu do natury, włączenia społecznego, przynależności do grupy i utożsamiania się z nią. Wykorzystaliśmy potencjał jakim są rolnicy, ich zasoby infrastrukturalne, szukanie przez nich nowych możliwości rozwoju osobistego. Takie połączenie pozwoliło nam stworzyć skuteczną formę aktywizacji jaką jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi w gospodarstwach opiekuńczych, które zostały stworzone na bazie gospodarstw rolnych.
Mam nadzieję, że folder przybliży Państwu ideę gospodarstw opiekuńczych i będzie bodźcem do zastosowania przetestowanych przez nas rozwiązań również w Państwa regionie.

Anna Toby
Dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

***

Prawie 10 lat doświadczeń i różnych działań Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, na rzecz tworzenia gospodarstw opiekuńczych, pozwala stwierdzić, że gospodarstwo rolne może być miejscem wsparcia osób niesamodzielnych. W powiecie tucholskim od 2020 roku działają trzy gospodarstwa rolne przyjmujące osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy towarzyszą rolnikowi w jego pracach, są włączani w życie gospodarstwa, dzięki czemu zyskują nowe umiejętności i stopniowo zwiększają swoją samodzielność.

Są aktywizowani społecznie, przygotowują się do pełnienia ról w społeczeństwie i na rynku pracy, uczą się odpowiedzialności za powierzone zadania, ale też za samych siebie. Gospodarstwo rolne i prowadząca je rodzina rolnicza, właściwie przygotowana i posiadająca odpowiednie doświadczenie, okazują się stanowić bardzo dobre wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na ich drodze do samodzielności życiowej. Jest to długotrwały proces, a efekty są uzależnione od indywidualnych uwarunkowań każdej osoby i okoliczności zewnętrznych, jednak wyniki naszego projektu pilotażowego są na tyle obiecujące, że chcemy się nimi dzielić i zachęcać do naśladowania tej ścieżki wsparcia. Stawką jest tu przyszłe życie wielu mieszkańców obszarów wiejskich, którzy dotychczas najczęściej mogli liczyć jedynie na wsparcie swoich rodziców – z przyczyn oczywistych ograniczone w czasie. Dla KPODR w Minikowie jest to część nowego rodzaju aktywności doradczej, realizowanej w ramach tzw. „rolnictwa społecznego” (czasem określanego też mianem „rolnictwa zaangażowanego społecznie”). Zachęcamy do współpracy i deklarujemy gotowość dzielenia się naszymi doświadczeniami!

Ryszard Kamiński
Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Do pobrania:

„Gospodarstwo opiekuńcze jako miejsce usamodzielniania osób z niepełnosprawnością intelektualną”

Źródło: http://www.opieka.kpodr.pl/

***

 

WIĘCEJ NA TEMAT GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH:

 

Czym są gospodarstwa opiekuńcze?

Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim

Samodzielnie (nie samemu) – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko – pomorskim

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!