Wybory samorządowe – jak zostać kandydatem?

tyt

Jeśli chcesz kandydować i masz bierne prawo wyborcze, musicie zgłosić jeden z komitetów wyborczych partii politycznej, koalicji partii, stowarzyszenia, organizacji społecznej lub komitet wyborczy wyborców.

 

W wyborach do rady gminy do 20000 mieszkańców każdy komitet może zgłosić tylko po jednym kandydacie.

W wyborach do rady powiatu każdy komitet musi zgłosić co najmniej 3 kandydatów, a do rady gminy powyżej 20000 mieszkańców oraz do sejmiku województwa co najmniej 5.

 

Na listach kandydatów na radnych w okręgach wielomandatowych musi być co najmniej po 35% kobiet i mężczyzn.

 

Na przykład, gdy na liście jest 9 kandydatów, wówczas może być wśród nich 4 mężczyzn i 5 kobiet albo 4 Kobiety i 5 mężczyzn.

Natomiast na listach do rad powiatów, na których są 3 kandydaci, muszą być reprezentowane obie płcie, a więc mogą być 2 kobiety i jeden mężczyzna albo jedna kobieta i 2 mężczyzn.

Wszystkie komitety muszą zbierać podpisy pod listami kandydatów. Zarejestrowanie listy wymaga poparcia 25 wyborców w wyborach do rady gminy do 20000 mieszkańców.
150 wyborców w wyborach do Rady gminy powyżej 20000 mieszkańców. 200 wyborców w wyborach do Rady powiatu i 300 wyborców w wyborach do sejmiku województwa.

Źródło: Opracowano na podstawie kampanii Państwowej Komisji Wyborczej

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!