Wybory samorządowe. Kogo wybieramy? Województwo

tytul

Wybory samorządowe obejmują również wybory radnych do sejmiku województwa.

Polska jest podzielona na 16 województw. Województwa odpowiadają między innymi za szpitale specjalistyczne, infrastrukturę i transport kolejowy oraz regionalny transport autobusowy. Zarządzają również największymi w skali regionu instytucjami kultury, takimi jak muzea, teatry, opery czy filharmonie. Zajmują się również ochroną zabytków. Samorząd województwa dba o rozwój gospodarczy i społeczny regionu, między innymi rozdzielając fundusze z Unii Europejskiej.

 

 

Radnych do sejmików województw wybieramy w okręgach wyborczych, którymi z reguły są powiat lub jego część. W każdym okręgu wybieramy od 5 do 15 radnych.

 

Mandaty otrzymują tylko te komitety wyborcze, na których listy głosowało co najmniej 5% wyborców w danym województwie. Wybory do sejmików województw są proporcjonalne.

 

W wyborach do sejmików województw wybieramy 30 radnych, gdy województwo ma do 2 milionów mieszkańców, oraz po 3 radnych na każde kolejne rozpoczęte pół miliona osób w województwie.

 

Łącznie w wyborach do 16 sejmików województw wybieramy ponad 500 rannych.

 

Źródło: Opracowano na podstawie kampanii Państwowej Komisji Wyborczej

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!