Wybory samorządowe. Kogo wybieramy? Powiat

tytuł

Wybory samorządowe to również wybory radnych do rad powiatów. Powiat składa się z kilku gmin i realizuje te zadania, z którymi same gminy nie byłyby w stanie sobie poradzić.

Odpowiada na przykład za licea i szkoły zawodowe, prowadzi ewidencję gruntów i wydaje pozwolenia na budowę. Powiat odpowiada również za rejestrowanie pojazdów, zapewnienie transportu zbiorowego oraz ochronę środowiska.

 

Do Rady powiatu wybieramy od 3 do 10 radnych z każdego okręgu wyborczego, którym najczęściej jest gmina.

 

Liczba wybieranych radnych zależy od wielkości powiatu. W powiatach, w których mieszka nie więcej niż 40 000 mieszkańców, wybieramy 15 radnych. Jeżeli powiat jest większy, wybieramy jeszcze po 2 radnych na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców. W Radzie nie może jednak być więcej niż 29 radnych.

 

Mandaty otrzymują tylko te komitety wyborcze, na których listy głosowało co najmniej 5% wyborców w danym powiecie. Wybory do rad powiatów są proporcjonalne.

 

W całym kraju do 314 powiatów jest wybieranych około 6300 radnych.

Źródło: Opracowano na podstawie kampanii Państwowej Komisji Wyborczej

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!