Wybory samorządowe. Kogo wybieramy? Gmina

gmina

Wybory samorządowe to cztery głosowania, z których dwa dotyczą tylko gminy. Wybieramy w nich radnych do rady, która podejmuje uchwały w sprawach dotyczących gminy oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który kieruje gminą, wykonuje uchwały rady gminy, zgłasza ich projekty i kontroluje gminne instytucje.

Wybrane osoby będą zarządzały gminą, która odpowiada m. in. za wodociągi, drogi gminne, przedszkola, szkoły podstawowe i domy kultury a nawet za wywóz śmieci.

 

Radnych do rady w gminach do 20 tysięcy mieszkańców wybieramy w okręgach jednomandatowych, to znaczy w takich, w których wybrany zostanie tylko jeden radny.

 

W wyborach do rady w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców z każdego okręgu zostanie wybranych od 5 do 8 radnych.

 

 

Liczba okręgów i wybieranych radnych zależy od wielkości gminy. Np. w gminach do 20 tys. mieszkańców wybieramy 15 radnych. W gminach do 200 tys. mieszkańców wybieramy 25 radnych. W największych gminach – powyżej 200 tys. mieszkańców wybieramy po trzech radnych na każde rozpoczęte 100 tys. mieszkańców. Nie więcej jednak niż 45 radnych.

 

 

Oprócz członków rady wybieramy wójta w gminach wiejskich albo burmistrza lub prezydenta miasta.

 

Zwycięża kandydat, który zdobędzie więcej niż połowę ważnych głosów w gminie lub w mieście.

 

W wyborach samorządowych wybiera się ponad 2, 5 tys. wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast oraz około 40 tys. radnych rad gmin.

 

 

Źródło: Opracowano na podstawie kampanii Państwowej Komisji Wyborczej

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!