Zakorzenione spotkały się w Łochowie. Zjazd liderek dla środowiska

zakozaja
Za nami trzy dni rozmów, dyskusji i warsztatów o wspieraniu środowiska naturalnego w naszym otoczeniu. W Łochowie niedaleko Warszawy odbył się zjazd liderek i organizacji działających dla środowiska w ramach projektu Zakorzenione. W spotkaniu uczestniczyło niemal 140 osób.

Zakorzenione to program skierowany do liderek – sołtysek, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, a także przedstawicieli i przedstawicielek organizacji lokalnych z województw  podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lub Kaszub czy wschodniej części Mazowsza, którzy realizują lub chcą realizować działania prośrodowiskowe z mieszkańcami na obszarach wiejskich.

Do Programu Zakorzenione dołączyły organizacje lokalne, które wzięły udział w specjalnie dla nich przygotowanych działaniach edukacyjnych – webinarach, konsultacjach z ekspertami, spotkaniach regionalnych i wydarzeniach sieciujące liderki, organizacje i partnerów.

Organizatorki projektu Zakorzenione. fot. FWW

 

Jednym z nich było spotkanie w Łochowie, które odbyło się w dniach 23-25.11.2023. Z inicjatywy Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji Roll-na, grupy Sołtyski,  Fundacji Aktywizacji i Rozwoju FARMa oraz Fundacji Polska z Natury zorganizowano zjazd dla niemal 140 osób uczestniczących w projekcie.

[dalsza część relacji pod zdjęciami]

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie w Łochowie rozpoczęliśmy dzieleniem się spostrzeżeniami o relacji osób uczestniczących ze środowiskiem naturalnym w ich stronach. W specjalnie zaplanowanych sesjach stolikowych rozmawialiśmy o tym, co rosło w ogrodach naszych babć, dyskutowaliśmy po co nam miedze, stare lasy i mokradła oraz zastanwialiśmy się, jakie mogą być relacje między ludźmi a zwierzętami.

Na drugi dzień zaplanowano sesje warsztatowe. Zaczęliśmy od dwóch tur warsztatów pn. Różnorodność biologiczna – jak ją rozumieć, jak o nią dbać?

  • Natalia i Maciej Jędrzejczak z Kasztelania Ostrowska opowiedzieli o ekosystemach naturalnych (łąki, lasy, rzeki)
  • Od Krzysztofa Koniecznego Pan od przyrody dowiedzieliśmy się o dzikich zwierzętach w naszej okolicy
Po południu skupiliśmy się na rozmowie o budowaniu społeczności lokalnej wokół środowiska.
[dalsza część relacji pod zdjęciami]

Ostatniego dnia chętne liderki i organizacje uczestniczące w programie Zakorzenione przedstawiły swoje projekty. Był to czas na lepsze poznanie się i wymienienie doświadczeniami we wspólnej dyskusji. Osoby uczestniczące, w oparciu o krótkie opisy praktyk, które otrzymają wraz z ostatecznym planem Spotkania, same wybrały prezentacje, w których zechcą uczestniczyć. Po pierwszym cyklu prezentacji uczestniczki i uczestnicy zamieniły się miejscami i przeszły do kolejnych, interesujących je/ich prezentacji.

W sesji tej udział wzięły i wzięli m.in.:

  • Kamila Chomicz, Fundacja MI-RO-RO (Lisiewiec, powiat gdański, woj. pomorskie) – Wzmacnianie i ochrona różnorodności owadów zapylających na wsi, ze szczególnym uwzględnieniem dzikich pszczół.
  • Justyna Król, KGW Mingosianki (Mingosy, powiat siedlecki, woj. mazowieckie) – Dobre praktyki w ogrodzie uwzględniające bioróżnorodność. O gatunkach rodzimych, inwazyjnych, małej retencji i kompostowaniu.
  • Klaudia Szczygielska, Anna Matczak, Stowarzyszenie Radzyń Moje Miasto (Radzyń Podlaski, powiat radzyński, woj. podlaskie) – Jak odbetonować małe miasto? O spotkaniach z mieszkańcami i urzędnikami.
  • Ireneusz Kaługa, Grupa EkoLogiczna (Brzozów, powiat siedlecki, woj. mazowieckie) – Dobre praktyki w ochronie bociana białego. Ochrona zagrożonych gniazd i siedlisk, ratowanie ptaków kontuzjowanych, edukacja i współpraca międzynarodowa.

Spotkanie zamknęliśmy dyskusją podsumowującą z osobami uczestniczącymi oraz wykładem Jacka Pietrusiaka z FWW pt. „Bądźmy przyjaźni wodzie”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Jędrzej Godlewski, Fundacja Wspomagania Wsi

Autor: Jędrek Godlewski
O autorze: W Fundacji Wspomagania Wsi od 2017 r. Koordynator i twórca programów wspierających młodzież na wsi w stawianiu pierwszych kroków w działaniach społecznych i w rozwijaniu wiedzy o USA. Redaktor Witryny Wiejskiej odpowiedzialny także za oprawę wizualną serwisu. Absolwent Instytutu Anglistyki oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim.
Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!