Ochotnicze Straże Pożarne. Aspekty prawne i finansowe

Ochotnicze Straże Pożarne. Aspekty prawne i finansowe

Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) funkcjonują jako stowarzyszenia. Jednocześnie wiele aspektów ich działalności w znaczący sposób odróżnia je od pozostałych organizacji pozarządowych.

Wpływ na to mają m.in. szczególne przepisy prawa, zgodnie z którymi OSP prowadzą swoją działalność, a także specyfika ich działania, potencjał instytucjonalny, zaplecze materialne, stopień zakorzenienia w społecznej świadomości oraz kontekst historyczny, w jakim powstawały.

Oddajemy w Państwa ręce opracowanie, którego celem jest przybliżenie kwestii związanych z prawno – finansowymi aspektami prowadzonej działalności przez Ochotnicze Straże Pożarne. Opracowanie to jest także próbą udzielenia usystematyzowanej odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji Witryny Wiejskiej w tej sprawie.

Poradnik jest kompendium wiedzy. Nie wyczerpuje jednak wszystkich aspektów.

Autorka opracowania rekomenduje zapoznanie się z podstawowymi aktami regulującymi działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, jak też komentarzami i opracowaniami dotyczącymi aspektów formalno – prawnych działalności OSP.

Lista źródeł dostępna jest na końcu opracowania.

OSP, które mają wątpliwości i pytania mogą także korzystać ze wsparcia instytucji publicznych, w tym Krajowej Informacji Skarbowej, urzędów skarbowych właściwych dla miejsca prowadzonej działalności, inspektoratów Państwowej Inspekcji Pracy itp. Dane do kontaktu z poszczególnymi instytucjami udostępniane są na stronach internetowych tych podmiotów.

Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Nie jest opinią prawną.

Stan prawny na 20.10.2023 r.

 

POBIERZ PORADNIK

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!