Ufunduj Dyplom z Marzeń. Daj maturzystom szansę na stypendium! Konkurs dla lokalnych NGO

sp

Trwa konkurs „Dyplom z Marzeń” dla lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, o udział w Programie Stypendiów Pomostowych. Jeśli chcesz wspierać zdolnych i niezamożnych maturzystów z małych miejscowości i spełnić ich marzenia o studiowaniu, zgłoś się do konkursu! Zgłoszenia przyjmowane są do 12 maja.

Konkurs “Dyplom z Marzeń” ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które dotąd nie brały udziału w Programie Stypendiów Pomostowych a chciałyby zostać Partnerami jego tegorocznej edycji.

Organizatorzy zapraszają wszystkie zainteresowane lokalne NGO i grupy nieformalne, działające lokalnie, do udziału w programie finansowania stypendiów na I rok studiów.

Konkurs skierowany jest do organizacji, które prowadzą już programy stypendialne dla swoich społeczności lokalnych lub są gotowe wkrótce takie uruchomić.

Uczestnicząc w Programie, organizacja może rekomendować kandydatów do stypendiów, dając młodym ludziom niepowtarzalną szansę zaistnienia w rozbudowanym, ogólnopolskim programie stypendialnym. W jego ramach maturzyści mogą otrzymać stypendium na I rok studiów, w wysokości 7000 zł, wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Wkład finansowy organizacji wynosi 25% kosztu stypendium, pozostałą część wnoszą Partnerzy współfinansujący Program.

Stypendyści Programu, poza stypendium na I rok, mogą uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów. Na osiągających dobre wyniki w nauce i wykazujących się aktywnością społeczną czekają stypendia na II, III i IV rok studiów, stypendia językowe, stypendia na wyjazd na zagraniczną uczelnię, staże zagraniczne oraz możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach, już bez udziału finansowego organizacji lokalnej.

W roku akademickim 2023/24 ponad 600 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym ok. 400 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.


Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 12 maja 2023 roku.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na www.stypendiapomostowe.pl

Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, realizowanym w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.


O Programie

„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas w Programie przyznano blisko 26 700 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 18 300 na I rok studiów. Partnerzy przeznaczyli na ten cel ponad 138 milionów zł.


Partnerem Strategicznym Programu jest PolskoAmerykańska Fundacja Wolności;

Partnerzy Główni: Fundacja BNP Paribas i Fundacja Inter Cars;

Partnerzy: koalicja blisko 70 lokalnych organizacji pozarządowych.

Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Centrum im. Profesora Bronisława Geremka.
***************

Źródło: Informacja prasowa

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!