Wymiana źródeł ciepła, termomodernizacja – poradnik

TRMzaja

Niniejsze opracowanie jest przewodnikiem po źródłach dofinansowania inwestycji. Dotyczy w szczególności inwestycji, których celem jest wzmocnienie efektywności źródeł ciepła, ograniczenie strat ciepła.

Wsparcie takie, w zależności od programu (ewentualnie konkursu w programie) jest udzielane:

  • w formie refundacji, prefinansowania oraz kredytowania przedsięwzięć, a także ulg podatkowych i premii;
  • gospodarstwom domowym (osobom fizycznym), przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym i organizacjom społecznym.

Ubiegając się o dotację, należy pamiętać, że programy wsparcia mogą zmieniać się w czasie (np. zmiana zasad w kolejnym konkursie, czy na dany rok kalendarzowy). W związku z tym konieczne jest zapoznanie się z wymaganiami przed podjęciem decyzji o inwestycję, a następnie śledzenie informacji o danym źródle dofinansowania.

Dokonując wyboru wsparcia, należy zwrócić uwagę na następujące aspekty/ zagadnienia:

  • do kogo adresowane jest wsparcie (np. osoby fizyczne, spółdzielnie);
  • jaki rodzaj inwestycji obejmuje dany program (według stanu „na dziś”, ew. planowane zmiany);
  • jaki rodzaj wsparcia przewidziano (np. dotacja, pożyczka, gwarancja bankowa);
  • w jakiej wielkości/ wysokości udzielane jest wsparcie (np. %, kwota);
  • jakie obowiązki przepisy nakładają na beneficjenta pomocy (np. wymagane certyfikaty dla paliwa w okresie 3 lat od daty zakupu).

Uwaga: część programów jest dedykowana kilku grupom beneficjentów.

Programy zaprezentowane w przewodniku mają charakter ogólnopolski, jednak ich operatorami są/ mogą być także instytucje działające lokalnie/regionalne. Na stronach internetowych, podanych w dalszej części opracowania, można sprawdzić jaka instytucja, w jakim czasie i w jakiej formie przyjmuje wnioski oraz udziela informacji. W razie problemów ze znalezieniem właściwej informacji warto skontaktować się z urzędem gminy/ miasta (np. z osobą zajmującą się kwestiami ochrony środowiska).

POBIERZ PORADNIK

***

Opracowanie ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi porady ani opinii prawnej i nie może być użyte dla ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie.

Stan na: 1 września 2022 r.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!