Polska Misja Medyczna pomoże przy granicy polsko-białoruskiej

PMMM

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej z każdym dniem przybiera coraz bardziej dramatyczną skalę. Trudne warunki pogodowe, a także surowa natura – lasy i bagna, w których brną uchodźcy, wymagają zaangażowania dodatkowych zespołów medycznych, zapewniających najpilniejszą pomoc ofiarom głodu, wyziębienia i braku dostępu do lekarstw. Będąc świadomymi zagrożenia życia osób znajdujących się na terenach przygranicznych, Polska Misja Medyczna rozpoczyna działania ratunkowe.

Stowarzyszenie przeprowadziło konsultacje, zweryfikowało najpilniejsze potrzeby, miejsca i działania, które wymagały natychmiastowego wsparcia. Zebrane przez organizację środki finansowe zapewnią zabezpieczenie potrzeb szpitala w Hajnówce i podlegających mu POZ w Czeremsze i Białowieży poprzez sfinansowania pracy dodatkowych lekarzy, którzy są niezbędni w czasie zwiększonego zapotrzebowania na personel medyczny.

 

Do szpitala w Hajnówce trafiają uchodźcy wymagający interwencji medycznej, zatrzymani na terenach powiatów objętych stanem wyjątkowym, a także ci, którzy w ostatnich dniach przekroczyli granicę po wyczerpującym oczekiwaniu na pomoc. Placówka jednocześnie nieustannie służy mieszkańcom regionu, jednak zwiększona liczba przyjęć poważnie obciążyła pracą personel, którym dysponuje szpital. Aby świadczyć nieprzerwaną pomoc medyczną, potrzebni są dodatkowi ratownicy medyczni, pediatrzy, interniści i specjaliści chorób zakaźnych.

 

Wsparcie szpitalowi zapewnią medycy związani z Polską Misją Medyczną, którzy będą pracować na miejscu w systemie rotacyjnym, dzięki czemu wszyscy pacjenci będą mogli liczyć na stałą i wykwalifikowaną opiekę.

Zgłoszenia medyków przyjmowane są pod adresem sekretariat@pmm.org.pl

 

Jak przekazać datek?

 

O Polskiej Misji Medycznej

Od 1999 roku Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna pomaga ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów. Działania PMM opierają się na pracy wolontariuszy: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarzy, rehabilitantów, a także psychologów i analityków medycznych. Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna jest jednym z niewielu polskich organizacji pozarządowych, które udzielają pomocy medycznej.

 

Źródło: https://pmm.org.pl/

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Pomagaj uchodźcom jako wolontariusz. Od czego zacząć?

Najnowsze wiadomości o demonstracjach, zbiórkach i innych akcjach dotyczących ratowania ludzi na granicy polsko-białoruskiej

Mapa prowadzona przez serwis uchodzcy.info, przedstawiająca działające obecnie na rzecz uchodźców organizacje i inicjatywy

Zrzutka na działania Grupy Granica

Zrzutka dla mieszkańców strefy ratujących życie

Polska Mapa Gościnności

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!