Wspólnie zlikwidujemy bezdomność zwierząt. Akcja – kastracja

akcja

Problem bezdomności zwierząt domowych to kwestia do dnia dzisiejszego nierozwiązana i to nie tylko w Polsce. Przyczyną tej sytuacji jest głównie niekontrolowane rozmnażanie zwierząt – zwierząt nierasowych i rasowych. Zwierzęta, które nie znajdują nowego domu i zostają porzucane, zasilają grupę zwierząt bezdomnych od lat.

Bezdomność – cierpienie wszystkich 

Bezdomność dla zwierząt oznacza głód, stres, choroby i przedwczesną śmierć, zaś dla ludzi – nierzadko zagrożenie sytuacjami potencjalnie niebezpiecznymi (jak choćby zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt czy brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców). W Polsce z bezdomnością walczy się głównie poprzez zapełnianie zwierzętami schronisk, to jednak droga donikąd (bez wdrażania planów kastracji i znakowania po prostu… nie działa – bo pozostałe zwierzęta po prostu rozmnażają się dalej. Wydane środki finansowe na utrzymanie zwierząt w schroniskach nie wpływają tym samym na zmniejszenie bezdomności w gminie).

Zalety kastracji są niewątpliwe

Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli nie pozostawiają wątpliwości że jedynym skutecznym rozwiązaniem jest kastracja/sterylizacja wszystkich zwierząt oraz ich trwałe znakowanie. Znakowanie jest szczególnie ważnym rozwiązaniem, które pozwala na szybkie odnalezienie domu zwierzęcia zagubionego. To pozwala oszczędzić zdrowie a często nawet życie zwierzęciu oraz czas i pieniądze na poszukiwanie zwierzęcia przez właściciela.

 

Wspomagamy gminy w walce z bezdomnością już po raz drugi

Na terenach wiejskich problem bezdomności zwierząt jest znacznie większy. Chcąc wspierać gminy w likwidacji i zapobieganiu bezdomności powstała ZWIERZowa Akcja Kastracja!. Fundacja ZWIERZ uruchomiła nabór do II edycji. W jej ramach oferuje chętnym gminom pełne wsparcie – zarówno merytoryczne, prawne, marketingowe, jak i finansowe.

 

W ramach ZWIERZowej Akcji Kastracja! Fundacja:

– wspiera we wprowadzaniu na ich terenie bezpłatnych dla mieszkańców zabiegów kastracji i znakowania psów i kotów posiadających właściciela oraz kotów wolno żyjących.

–  współfinansuje zabiegi kastracji i znakowania zwierząt w systemie pół na pół. Możliwa kwota dofinansowania to 5 000 zł.

– przeprowadza szkolenia dla pracowników gmin, a także chętnych osób indywidualnych oraz organizacji pomagających zwierzętom lokalnie;

– udziela wsparcia prawnego i merytorycznego w kwestii przygotowania potrzebnych dokumentów.

– zapewnia materiały promocyjne i edukacyjne, propagujące akcję i ideę kastracji w gminie – są zredagowane indywidualnie dla każdej z gmin. Dostarczamy informatory, spersonalizowane ulotki i plakaty informujące mieszkańców o zaletach kastracji oraz zasadach skorzystania z dofinansowania zabiegów. W ten sposób o uczestnictwie gminy w inicjatywie dowiedzą się pracownicy i interesanci urzędów, mieszkańcy i gminy sąsiednie.

Zgłoszenia chęci współpracy w ramach akcji ZWIERZ przyjmuje do 15 listopada przez formularz na stronie www.akcjakastracja.org.

ZWIERZOWA Akcja Kastracja! to znakomita okazja do nawiązania współpracy z organizacją społeczną, która przekaże nie tylko środki finansowe na kastrację zwierząt w gminie, ale również swoją wiedzę na temat najskuteczniejszych sposobów zapobiegania bezdomności zwierząt. To z kolei pozwoli na efektywne realizowanie zadań z zakresu opieki nad zwierzętami, powierzonych podstawowym jednostkom samorządu gminnego, oraz obniży ponoszone przez nie koszty – mówi Agnieszka Gruszczyńska, dr nauk prawa, ekspertka z dziedziny prawa zwierząt, która w ramach fundacji prowadzi m.in. Infolinię Bezpłatnej Informacji Prawnej z Zakresu Ochrony Zwierząt.

 

Sukces I edycji 

Pierwsza edycja ruszyła w sierpniu 2020 r. i wzięło w niej udział 31 gmin z całej Polski. Do września 2021 r. udało się wykastrować dokładnie 979 zwierząt (484 koty właścicielskie, 142 koty wolnożyjące, 353 psy). Środki, które przeznaczyliśmy na ten cel (zaangażowane gminy oraz wsparcie fundacji to 208 712 zł.

– Rezultaty akcji są zauważalne poprzez spadek liczby zgłaszanych do gminy zwierząt bezdomnych oraz możliwość szybkiego odnalezienia właściciela zwierzęcia zagubionego, trwale oznakowanego. W gminie Barwice Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, w ciągu 2 tygodni wyczerpaliśmy limit zgłoszeń. Jeśli będzie organizowana kolejna edycja, z pewnością skorzystamy – zadeklarował burmistrz gminy Barwice Mariusz Kieling.

 

Wspólnie możemy zlikwidować zjawisko bezdomności zwierząt. Tylko kompleksowe, wspólnie prowadzone działania mogą przynieść oczekiwany efekt w postaci zmniejszenia liczby zwierząt trafiających do schroniska oraz wysokości środków finansowych wydatkowanych na opiekę nad nimi. Organizacje społeczne, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, to grupy działaczy, którzy nieodpłatnie podejmują się wykonywania pracy na rzecz zwierząt, ale przez to również na rzecz mieszkańców gmin.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wypełniania zgłoszeń!

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!