Przemysłowe zanieczyszczenie powietrza w Europie kosztuje społeczeństwo 277 – 433 mld euro

zan

Według opublikowanej 29 września br. analizy Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) emisje zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych z dużych zakładów przemysłowych w Europie kosztowały społeczeństwo od 277 do 433 mld euro w 2017 r. Około połowa rocznych kosztów jest spowodowana przez zaledwie 211 obiektów, około 2% największych zakładów przemysłowych w Europie. Europejski Zielony Ład i plan działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia to szansa na poprawę sytuacji.

Briefing EEA „ Obliczanie kosztów zanieczyszczeń przemysłowych ”szacuje szkody spowodowane przez sektor przemysłowy w Europie na podstawie danych dotyczących emisji z Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR). Analiza jest częścią bieżących działań EEA mających na celu ocenę wpływu zanieczyszczenia powietrza w Europie i pokazuje, że pomimo znacznego postępu w ograniczaniu wpływu na środowisko i klimat koszty społeczne związane z przemysłowym zanieczyszczeniem powietrza pozostają wysokie .

Szacuje się, że zanieczyszczenie powietrza i gazy cieplarniane emitowane z dużych zakładów przemysłowych w Europie kosztują społeczeństwo od 277 do 433 miliardów euro. Odpowiada to około 2-3% PKB UE i jest wyższe niż całkowity wynik gospodarczy wielu poszczególnych państw członkowskich w tym roku, zauważa raport EEA.

Stosunkowo niewielka liczba obiektów nadal odpowiada za większość skwantyfikowanych kosztów zewnętrznych.

Ponadto z briefingu EEA wynika, że ​​stosunkowo niewielka liczba obiektów nadal odpowiada za większość skwantyfikowanych kosztów zewnętrznych. Tylko 211 obiektów (z 11 655 obiektów zgłaszających emisje zanieczyszczeń uwzględnionych w europejskim PRTR w 2017 r.) spowodowało 50% łącznych kosztów szkód związanych z głównymi zanieczyszczeniami powietrza i gazami cieplarnianymi.

Elektrownie cieplne  — w  większości zasilane węglem — powodują największe szkody dla zdrowia ludzi i środowiska: 24 z 30 najbardziej zanieczyszczających obiektów to elektrownie cieplne.

Analiza opiera się na sprawozdaniu technicznym Europejskiego Centrum Tematycznego EEA ds. Zanieczyszczenia Powietrza, Transportu, Hałasu i Zanieczyszczeń Przemysłowych (ETC/ATNI) przy użyciu standardowej metodologii opartej na tak zwanym podejściu Impact Pathway. Podejście uwzględnia ilości i rozprzestrzenianie się różnych zanieczyszczeń z ich źródeł przemysłowych, wpływ na zdrowie ludzi, ekosystemy, klimat i rolnictwo, a także związane z nimi koszty pieniężne.

European Green Deal i ambicja zerowej emisji zanieczyszczeń w Europie tworzą ważną okazję do zmiany. Przemysł europejski ma do odegrania ważną rolę w tej zmianie, wzmacniając przyszłą pozycję Europy jako lidera „zielonego” przemysłu, czytamy w briefingu EEA.

Źródło: https://www-eea-europa-eu

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!