Nierówności w systemie edukacji. Jak sobie z nimi radzić?

nierówność w systemie edukacji

Rozmowa Justyny Duriasz-Bułhak z profesorem Przemysławem Sadurą.

 

Rozmowa koncentruje się wokół zagadnienia nierówności w edukacji, na poziomie systemowym, jak i w praktyce poszczególnych szkół. Prof. Sadura przedstawia je jako coś naturalnego, co ma swoje źródło w różnym kapitale rodzin uczniów: kulturowym (wykształcenie), społecznym (sieć kontaktów) i ekonomicznym (zamożność). Jednocześnie wskazuje na potrzebę i możliwości redukowania tych nierówności właśnie w obrębie szkół, jak i poprzez zmiany w całym systemie edukacyjnym.

Rozmówca omawia konkretne czynniki, które pogłębiają bądź niwelują nierówności. Wśród nich wymienia m.in. wiek rozpoczęcia obowiązkowej nauki, czy czas spędzany przez dzieci i młodzież w szkole. Profesor wskazuje na niedobre konsekwencje dzielenia uczniów na klasy dla „dzieci zdolnych” i pozostałych, czy też dla dzieci dojeżdżających oraz pochodzących z miejscowości, w której znajduje się szkoła. Tłumaczy również jak zadawanie prac domowych staje się mechanizmem pogłębiania nierówności, a także jaki wpływ na podtrzymanie różnić i negatywną selekcję ma zbyt wczesny próg  czasowy, w którym dzieci muszą podejmować decyzję o dalszej ścieżce kształcenia.

W rozmowie pojawia się też temat włączania rodziców w życie szkoły i odpowiedzialności samorządu i wspólnot lokalnych za jakość edukacji.

Szkoła jest zbyt ważna, by ją zostawić samą sobie.

Źródło: https://wszechnica.org.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!