Warto być już zaszczepionym na wakacje – zasady i ograniczenia związane z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2

TM_Warto by? ju? zaszczepionym na wakacje - zasady i ograniczenia zwi?zane z wyst?pieniem stanu epidemii SARS-CoV-2

Mamy przed sobą lato, które daje wiele możliwości i poczucie beztroski, ale czy możemy sobie na nie pozwolić? Poniżej przedstawiamy, aktualne na dzień 28 czerwca 2021 r. streszczenie zbioru zasad i ograniczeń publikowanych przez Rządowe Centrum Legislacji na stronie www.gov.pl, w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2. Pełna, stale aktualizowana lista zasad znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia. W niektórych przypadkach osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej. Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia. Od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi, z którego wyłączeni są domownicy, rodzice z dziećmi do 13 roku życia, osoby niepełnosprawne i niesamodzielne.

Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju. Nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szaliki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem! Szczegółowe dane nt. zasłaniania ust i nosa oraz informacje dot. wyjątków od tej zasady znajdują się w Rozporządzeniu Rady Ministrów na stronie.

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

Na świeżym powietrzu, w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

PODRÓŻE POZA GRANICĘ RP I SPOZA GRANICY RP

Planując podróż zagraniczną warto zapoznać się z informacjami publikowanymi na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych o aktualnych warunkach wjazdu do poszczególnych państw 

Międzynarodowy ruch kolejowy

Wstrzymane jest przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym, z przekraczaniem granicy Polski.

Granice i ruch międzynarodowy

Sprawdź na stronie Straży Granicznej, kto może wjechać do Polski.

Pamiętaj! Osoby podróżujące z Indii, RPA, Brazylii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz spoza strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.

Ważne! Osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

KWARANTANNA

Ograniczenie dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*,
 • przekraczają granicę RP ze strefy Schengen,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną),
 • zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen

 • Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
 • Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 • Każdy z podróżujących jest skierowany na kwarantannę.
 • Z kwarantanny nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Testy nie są finansowane ze środków publicznych.
 • Test zwalniający z kwarantanny można także wykonać po przylocie na terenie lotniska, przed odprawą graniczną.

Ważne! Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Pamiętaj! Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia.

Kwarantanna nie będzie obowiązywała dzieci do 12. roku życia podróżujących pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepionymi przeciwko COVID19.

Sprawdź, kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy RP na stronie Straży Granicznej. 

WYDARZENIA KULTURALNE

Od 13 czerwca możliwa jest sprzedaż oraz spożywanie jedzenia i picia w kinach, teatrach, na koncertach oraz w innych instytucjach kultury i rozrywki. Od 26 czerwca zmienił się limit osób w kinach, teatrach i parkach rozrywki, wesołych miasteczkach i wynosi maksymalnie 75 proc. obłożenia oraz w bibliotekach – 1 os. na 10 m2. Muzea i galerie sztuki są otwarte i mogą funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit osób – 1 os. na 15 m2.

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
Obowiązuje do 31 sierpnia br.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Od 26 czerwca limit osób podróżujących środkami transportu zbiorowego wynosi maksymalnie 100 proc. obłożenia.
Obowiązuje do 31 sierpnia br.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

Od 26 czerwca w miejscach kultu religijnego obowiązuje limit – maks. 75 proc. obłożenia.

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
Obowiązuje do 31 sierpnia br.


ZGROMADZENIA

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maks. 150 osób. Uczestnicy mają obowiązek zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
Obowiązuje do 31 sierpnia br.

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

Można organizować imprezy okolicznościowej na zewnątrz oraz wewnątrz (np. w restauracji). Obowiązuje limit osób – maks. 150. Tego typu wydarzenia mogą odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
Obowiązuje do 31 sierpnia

KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI I INNE MIEJSCA UDOSTĘPNIONE DO TAŃCZENIA

Od 26 czerwca działalność wznowiły kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Obowiązuje limit – maks. 150 osób.

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
Obowiązuje do 31 sierpnia br.

TARGI, WYSTAWY, KONGRESY, KONFERENCJE mogą być organizowane z zachowaniem limitu – 1 osoba na 10 m2.

Obowiązuje do 31 sierpnia br.


ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA są otwarte i sprawują opiekę nad dziećmi.

Obowiązuje do odwołania

CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE są otwarte w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit osób – maks. 1 os. na 10 m2.

LOKALE GASTRONOMICZNE działają w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit osób – maks. 75 proc. obłożenia lokalu. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).

W HOTELACH obowiązuje limit gości – maks. 75 proc. obłożenia hotelu.
Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 oraz zorganizowanych grupy dzieci i młodzieży poniżej 12 r.ż.

SIŁOWNIE, KLUBY FITNESS, SOLARIA działają w reżimie sanitarnym. Od 26 czerwca br. obowiązuje limit osób:

 • na siłowni i w klubie fitness – 1 os. na 10 m2,
 • na basenach, w aquaparkach i zamkniętych obiektach sportowych udostępnia się publiczności nie więcej niż 75 proc. liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – należy zapewnić zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami,
 • w wydarzeniach, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym odbywającym się na otwartym powietrzu poza obiektami sportowymi może uczestniczyć jednocześnie w grupie nie więcej niż 500 osób.

 UPRAWIANIE SPORTU na krytych obiektach sportowych możliwe jest przy maks. 50 proc. obłożeniu (z widownią). Wydarzenia sportowe w obiektach na świeżym powietrzu mogą odbywać się z udziałem maks. 50 proc. publiczności.

Wznowiono DZIAŁALNOŚĆ UZDROWISKOWĄ I SANATORYJNĄ. Warunkiem rozpoczęcia stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym czy turnusu leczniczo-profilaktycznego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub zaszczepienie się przeciw COVID-19. Materiał musi być pobrany w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Za testy nie trzeba będzie płacić.

Obowiązuje do odwołania

SZCZEPIENIA W POLSCE – ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEGO Z NAS

Zapisz się na szczepienie! Im więcej osób przyjmie szczepionkę, tym lepiej dla nas wszystkich. W ten sposób zdobędziemy odporność populacyjną, która zwiększa szanse na pełne otwarcie życia społeczno-gospodarczego. To pozwoli także uniknąć czwartej fali koronawirusa, przed którą już teraz przestrzegają naukowcy.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!